piątek, 5 czerwca 2009

Gmail: zdalne wylogowanie

W usłudze Gmail jest funkcja kontroli urządzeń zalogowanych na koncie. W dolnej części interfejsu widnieje informacja o ostatnim logowaniu - pokazuje to ilustracja.

image

Gdy klikniesz odsyłacz Szczegóły, ukaże się osobne okno z informacjami o ostatnich logowaniach oraz o urządzeniach zalogowanych w twoim koncie. Masz do dyspozycji kilka działań. Gdy stwierdzisz, że są zalogowane inne urządzenia (może to być np. telefon komórkowy), możesz kliknąć przycisk Wyloguj się ze wszystkich innych sesji. Spowoduje to odłączenie wszystkich innych urządzeń poza tym, z którego w danej chwili korzystasz. Może to być też np. inny komputer, który zostawiłeś otwarty, a gdzie jesteś akurat zalogowany na swoje konto.

image

W tabeli Najnowsze czynności widnieje lista pięciu ostatnich logowań. Zazwyczaj jest to przeglądarka, zaś gdy korzystasz z Google Toolbar, jest to także odnotowywane na liście. Podawane są adresy IP urządzeń oraz godzina logowania.

Gdybyś zobaczył jakieś niepokojące objawy, np. nieznane ci adresy, możesz dla bezpieczeństwa zmienić hasło swojego konta w Google.

Pamiętaj jednak o innych usługach, które być może korzystają z konta Gmail. Typowym przykładem jest serwis Zenbe - jeśli zintegrujemy z nim nasz adres Gmail, Zenbe sprawdza regularnie zawartość poczty i pobiera przesyłki z Gmaila, a tym samym widnieje na liście urządzeń jako osobny adres.

Przed ewentualną „akcją ratunkową” przypomnij sobie zatem, co jeszcze może być przyczyną pojawienia się nieznanych adresów w tabeli dostępu.

Funkcja Gmail jest na pewno bardzo użyteczna i pozwala nam bezpieczniej zarządzać kontem pocztowym - warto regularnie sprawdzać szczegóły połączeń, ale nie ulegać niepotrzebnej panice.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz