wtorek, 30 czerwca 2009

Gmail: graficzne motywy

Standardowe ustawienia Gmaila są zadowalające, ale jeśli ktoś lubi odmianę, może zmienić wygląd interfejsu, sięgając po graficzne motywy. Mamy około 30 gotowych motywów, ale możemy też zdefiniować własne.

 • Aby zmienić motyw, uruchom Ustawienia, a potem kartę Motywy.

Na pierwszym miejscu jest domyślny widok interfejsu, do którego zawsze możesz wrócić, gdy zmiany ci się znudzą.

Klikając poszczególne motywy powodujesz zastosowanie ich i zapisanie zmian – niektóre motywy są dość fantazyjne.

Gdy klikniesz motyw Drzewo, system poprosi o podanie twojej lokalizacji – jeśli mieszkasz w małej miejscowości, podaj jakieś duże miasto znajdujące się w pobliżu.

Niektóre motywy są dynamiczne – ich postać zmienia się zależnie od pory dnia – stąd właśnie konieczność podania lokalizacji. Jest ona ustalana (możesz ją zmienić) przy próbie wczytania pierwszego z dynamicznych systemów.

Masz także możliwość samodzielnego zdefiniowania kolorów, co wymaga już odrobiny pracy.

 • Kliknij Wybierz własne kolory
 • W wyświetlonym oknie Utwórz własny motyw zdefiniuj kolory poszczególnych elementów. Wskazując dany element i klikając kolor zobaczysz od razu zmianę.
 • Gdy motyw będzie gotowy, kliknij Zapisz.
 • Jeśli nie będziesz zadowolony ze zmian, kliknij Resetuj, co przywróci domyślny wygląd w edytorze motywu.

Zabawa jest przyjemna i pożyteczna – możesz całkowicie odmienić wygląd swojego Gmaila, a gdy zechcesz, w dowolnym momencie zmienić go ponownie.

niedziela, 28 czerwca 2009

Gmail: kontakty

Aktualizacja 1 stycznia 2011 - ponieważ książka adresowa zmieniła się w ciągu kolejnych parunastu miesięcy, aktualna wersja jest opisywana w artykule Gmail - kontakty (1) i dalszych.


Kontakty to nic innego, jak nasza książka adresowa. Gmail automatycznie dodaje do kontaktów wszystkie osoby, do których wysyłamy listy.

Po kliknięciu linku Kontakty w lewym panelu Gmaila uzyskujemy dostęp do adresów.

Pozycja Wszystkie kontakty obejmuje wszystkie adresy zarejestrowane w książce.

Moje kontakty to te adresy, które zostały celowo przeniesione do tej sekcji lub też przypisane do jakiejś grupy, jak Znajomi, Rodzina, Współpracownicy czy jakakolwiek inna grupa, którą sami utworzyliśmy. Grupy te są wymienione pod sekcją Moje kontakty.

 • Aby usunąć kontakt z książki adresowej, zaznacz go myszką i kliknij przycisk Usuń.
 • Aby przypisać kontakt do grupy, zaznacz go myszką, rozwiń przycisk Grupy i kliknij wybraną grupę. Możesz przypisać adresy hurtowo, zaznaczając pola wyboru przy adresach i wykonując operację przypisania.

 • Aby przypisać adres do Moich kontaktów, zaznacz adres myszką i kliknij przycisk Przenieś do Moich kontaktów.

Uwaga: liczba osób widoczna w sekcji Moje kontakty wcale nie musi być równa liczbie osób w grupach. Może być większa, gdy dodajemy osoby do Moich kontaktów bez przypisywania ich do grup, ale może być też mniejsza, gdyż dana osoba może być zaliczona do kilku grup jednocześnie. Są to oddzielne byty, choć oczywiście zbudowane na bazie adresów w sekcji Wszystkie kontakty. Moje kontakty to najczęściej używane kontakty, grupy to zbiory osób wyselekcjonowane według jakiegoś kryterium.

Aby utworzyć grupę kontaktów:

 • Kliknij przycisk Nowa grupa.

 • W okienku Jak chcesz nazwać tę grupę? podaj nazwę i kliknij OK.

Grupy kontaktów przydają się przede wszystkim do rozsyłania poczty zaadresowanej do wielu osób połączonych w jakiejś grupie. Gdy w polu adresowym zaczniesz wpisywać nazwę grupy, Gmail zasugeruje nazwę grupy. Uderzenie klawisza tabulatora spowoduje wstawienie wszystkich adresów z grupy do pola adresowego listu.

Naturalnie budowanie książki adresowej na podstawie listów wysyłanych do innych osób nie jest jedynym sposobem tworzenia książki adresowej.

 • Aby dodać nowy kontakt do bazy, kliknij przycisk Nowy kontakt.

 • W wyświetlonym formularzu wypełnij te pola, które są ci potrzebne.

 • Kliknij przycisk Zapisz.

Po zakończeniu edycji zobaczysz metryczkę kontaktu.

Co interesujące, jeśli podasz dokładny adres zamieszkania, kliknięcie polecenia mapa spowoduje wyświetlenie mapy z lokalizacją danej osoby. To przykład integracji usług firmy Google – tutaj akurat poczty Gmail i Map Google.

Uwaga: w nazwie kontaktu nie używaj nawiasów, np. Jan Kowalski (dom), gdyż Gmail będzie mieć problem z poprawnym wyświetleniem położenia na mapie. W to miejsce stosuj raczej myślnik, np. Jan Kowalski – dom.

Możesz także dodać do listy kontaktów użytkownika, od którego otrzymałeś list. Wystarczy rozwinąć przycisk Odpowiedz i wybrać polecenie Dodaj użytkownika xxx do listy kontaktów.

sobota, 27 czerwca 2009

Apture Editor Plugin: Blogger ze wspomaganiem

Apture Editor Plugin to dodatek do Firefoksa, który znacznie zwiększa możliwości edycyjne osób prowadzących blogi w Bloggerze.
 • Aby zainstalować dodatek, przejdź na stronę https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/10643
 • Kliknij przycisk, aby zainstalować dodatek.
 • W oknie instalacyjnym odczekaj kilka sekund i kliknij Zainstaluj.
 • Po zainstalowaniu kliknij w okienku Uruchom ponownie program Firefox.
 • Zaloguj się do Bloggera.
 • Kliknij Nowy post, aby przystąpić do tworzenia nowego wpisu.
W oknie edycji wpisu zobaczysz w pasku narzędziowym dodatkowy przycisk z magiczną pałeczką.


 • Kliknij przycisk.
Pokaże się okno, w którym musisz założyć konto.
Jeśli masz już konto, wystarczy zalogować się kliknięciem Sign in here.
 • W oknie logowania podaj adres e-mail i hasło (oczywiście nie musi być tożsame z hasłem Google).
 • Kliknij Sign in.
Po powrocie do edycji bloga, w trzecim kroku kliknij Install Apture Script.W wyświetlonym oknie system zapyta, do którego bloga wstawić widżet (możesz mieć ich kilka).
 • Wybierz blog i kliknij Dodaj widżet.
 • W oknie edycji układu przesuń widżet na sam dół – zapisz układ i zamknij okno.
 • Wróć do okna edycji wpisu i kliknij Start using Apture – system sprawdzi obecność skryptu i wyświetli edytor, a także okienko z pomocą, które możesz zamknąć.
W pasku narzędziowym masz teraz dwa dodatkowe przyciski – jeden obsługuje linki (jest aktywny, gdy obejmiesz tekst blokiem), drugi – multimedia.

 • Aby dodać link, zaznacz tekst blokiem i kliknij przycisk z łańcuszkiem (trzeci od prawej).
 • W wyświetlonym oknie kliknij Enter a Specific URL.

 • W polu podaj adres i kliknij Preview.
 • Możesz przyjąć zwykły link (External Link) lub tzw. Snippet, czyli link z obrazkiem w osobnym podglądzie.
 • Kliknij Create Link.
Możesz także skorzystać z sugestii – kliknij przycisk Go, aby zobaczyć, co Apture sugeruje jako zawartość linku. Jest tam 10 kart z różnymi materiałami, jak dokumenty, strony, wideo, obrazy, mapy itd. Wybranie jakiegoś źródła i kliknięcie Create link spowoduje podpięcie pod tekst danego materiału.


 • Aby dodać multimedia, kliknij drugi z przycisków Apture w edytorze wpisów, co spowoduje wyświetlenie analogicznego interfejsu.Możesz teraz załadować plik ze swojego komputera na serwer Apture (Upload File), wstawić sieciowy adres pliku (Enter a Specific URL) lub też wstawić kod HTML-owy, z poleceniem object lub embed.
Możesz jednak znaleźć coś w zasobach Internetu, podając w polu wyraz kluczowy i klikając Go.

Przykładowo, wybierając zakładkę Image, możemy znaleźć ilustrację w różnych zasobach, jak Flickr czy Wikimedia Commons. Kliknięcie danego obrazka pozwoli podejrzeć zawartość i wybrać położenie po lewej, na środku lub z prawej. Kliknięcie polecenia Create Embed wstawi obraz do wpisu.W analogiczny sposób możemy wstawić inne materiały, ładując je z dysku do Apture, podając adresy sieciowe lub też wybierając je z zasobów w Internecie.

WideoMapaDokument ScribdHasło z encyklopediiAudioJak widać, Apture jest zarówno składnicą multimediów, jak i wyszukiwarką materiałów źródłowych, jak też narzędziem do ich osadzania we wpisie. Trzeba nabrać nieco zręczności w posługiwaniu się tym dodatkiem, a wtedy ukaże w pełni swoją użyteczność.

Trzeba jednak pamiętać, że multimedia obciążają wpisy – tutaj, aby nie obciążyć tutorialu dużą liczbą przykładów, odsyłam do testowego wpisu w innym blogu - http://jwirtualny.blogspot.com/2009/06/wpis-testowy-z-apture.html.

I jeszcze jedna uwaga. Wiele osób nie korzysta z oryginalnego edytora Bloggera, lecz z edytorów zewnętrznych, jak np. Windows Live Writer. Można wtedy zapisać kopię roboczą w Bloggerze, a odwołania do multimediów dodać już bezpośrednio w edytorze Bloggera i potem ostatecznie opublikować wpis.

piątek, 26 czerwca 2009

Gmail: wyszukiwanie

Poniższa tabela zawiera składnię wyszukiwania w poczcie Gmail i odpowiedniki w formularzu wyszukiwawczym. Zauważ, że składnia podana ręcznie nie zawsze ma odpowiednik w formularzu, co tym bardziej zachęca do jej poznania i wykorzystania.
 • W kolumnie Operator jest podany formalny operator wyszukiwania.
 • Kolumna Polecenie zawiera przykład polecenia wpisanego w wyszukiwarce pełnotekstowej.
 • W kolumnie Pole formularza podany jest odpowiednik operatora w formularzu z opcjami wyszukiwania.

Operator Polecenie Pole formularza
from: from:nowak@gmail.com Od
to: to:nowak@gmail.com Do
subject: subject:wyraz Temat
in:anywhere in:anywhere wyraz Szukaj Poczta, Spam, Kosz
in:inbox in:inbox wyraz Szukaj Odebrane
in:trash in:trash wyraz Szukaj Kosz
in:spam in:spam wyraz Szukaj Spam
is:starred is:starred wyraz Szukaj Oznaczone gwiazdką
is:sent is:sent wyraz Szukaj Wysłane
in:drafts in:drafts wyraz Szukaj Wersje robocze
in:chats in:chats wyraz Szukaj Czaty
is:read is:read wyraz Szukaj Przeczytana poczta
is:unread is:unread wyraz Szukaj Nieprzeczytana poczta
label: label:nazwa etykiety Szukaj nazwa etykiety
cc: cc:wyraz Brak (kopia do wiadomości)
bcc: bcc:wyraz Brak (ukryta kopia do wiadomości)
has:attachment has:attachment Pole wyboru Zawiera załącznik
after: after:data brak
before: before:data brak
after: before: after:data before:data Data z okresu
list: list:biuletyn@firma.com Brak (listy wysyłkowe)
filename: filename:nazwa_pliku.txt Brak
OR wyraz OR wyraz (suma warunków)
- (łącznik) -wyraz Nie zawiera
„ „ wyraz1 wyraz2 (dokładnie brzmiący ciąg znaków)
( ) from:Jan (kot OR pies) (grupowanie warunków)
z: Poczta Gmail (ebook w przygotowaniu)

czwartek, 25 czerwca 2009

Blogger: ankieta

Blogger dysponuje gadżetem, który możemy umieścić w skrzydełku bloga i poprosić czytelników o udzielenie odpowiedzi na jakieś pytanie. Jest to tak naprawdę prosty sondaż, a nie rozbudowana ankieta, ale mniejsza w tym momencie o tę różnicę.

 • W wyświetlonym oknie Dodaj gadżet przewiń stronę w dół i dojdź do pozycji Ankieta.
 • Kliknij przycisk z plusem.

Ukaże się okno, w którym możesz zredagować pytania i odpowiedzi.

 • W polu Pytanie sformułuj treść pytania.
 • W kolejnych polach wpisz możliwe odpowiedzi.
 • Jeśli potrzebujesz więcej pól, kliknięciem Dodaj kolejną odpowiedź rozszerz listę dostępnych pól.
 • Jeśli pytań jest mniej niż 4, kliknięciem Usuń usuń zbędne pola.
 • Ustal datę wygaśnięcia aniety, w konwersji RR-MM-DD (rok-miesiąc-dzień).
 • Ustal godzinę zamknięcia ankiety.
 • Kliknięciem Zapisz wstaw ankietę do układu bloga.
 • Kliknięciem Zapisz w układzie bloga zapisz układ.

Gdy wyświetlisz blog, zobaczysz ankietę.

Zauważ, że domyślnie ankieta przyjmuje odpowiedzi z jednokrotnym wyborem, co jest sygnalizowane przyciskami radiowymi. Czytelnik może wybrać jedną odpowiedź. Ma to sens wtedy, gdy wybór jest jednoznaczny, np. płeć osoby ankietowanej czy przedział miesięcznych dochodów.

Masz jednak jeszcze drugą opcję – gdy w czasie redagowania ankiety zaznaczysz opcję Zezwalaj osobom odwiedzającym na wybieranie wielu odpowiedzi, ankieta pozwoli wybrać nawet kilka odpowiedzi, co ma sens wtedy, gdy np. chcemy uzyskać odpowiedź na temat użytkowanego oprogramowania – czytelnik może przecież korzystać z kilku wymienionych programów, a nie tylko z jednego. Wowczas w ankiecie pojawiają się kwadratowe pola wyboru i możemy zaznaczyć kilka.

Gdy czytelnik wybierze jakąś odpowiedź, zobaczy od razu bieżący stan odpowiedzi.

Jeśli ktoś nie chce głosować, może zobaczyć wyniki, klikając po prostu polecenie Pokaż wyniki.

Jak widać, proste i przydatne.

wtorek, 23 czerwca 2009

Power Twitter: Twitter na sterydach

Power Twitter to jedna z najbardziej atrakcyjnych aplikacji wzbogacających pracę w serwisie Twitter – jest to dodatek do przeglądarki Firefox, który rozszerza możliwości oryginalnego interfejsu Twittera.

[ Inne wpisy dotyczące Twittera - http://komputipsy.blogspot.com/search/label/Twitter ]

Tutorial opisuje współpracę Firefox 3.5 RC2 i eksperymentalnej wersji 1.30 Power Twittera, która omija pewne problemy związane z funkcjonowaniem stabilnej wersji 1.22.

Dodatek znajdziesz na stronie Power Twitter Version History: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addons/versions/9591

 • Zaznacz opcję Let me install this experimental add-on.
 • Kliknij Add to Firefox.

Po zainstalowaniu dodatku i restarcie przeglądarki przejdź na stronę Twittera. Od razu zobaczysz wzbogacony interfejs. Widok ilustracji przy wpisie może zaskakiwać w interfejsie Twittera.

Nad polem edycji są umieszczone trzy przyciski, z których będą nas interesować dwa pierwsze.

Post Photo służy do przesyłania ilustracji.

 • Kliknij Post Photo – uwaga: jeśli chcesz dołączyć fotografię, zrób to PRZED wprowadzeniem jakiegokolwiek tekstu, gdyż wstawienie zdjęcia czyści zawartość pola edycji.
 • W wyświetlonym okienku kliknij Choose File.
 • Wskaż zdjęcie na dysku – program prześle je do domyślnego serwisu fotograficznego Twitpic.

W polu edycyjnym ukaże się skrót linku do zdjęcia, mający przykładową postać http://twitpic.com/876i5.

 • Wpisz jakąś treść do pola edycji (przed lub za linkiem) i kliknij Update.

Po chwili zobaczysz swój wpis razem ze zdjęciem.

Gdy we wpisie umieścisz link do klipu wideo, np. w YouTube, interfejs wideo ukaże się bezpośrednio w Twitterze.

Jesli zechcesz umieścić w polu edycji skrócony link, zrób to przed wprowadzeniem jakiekolwiek tekstu (podobnie jak w przypadku grafiki).

 • Kliknij przycisk Shorten Link.
 • W wyświetlonym okienku wklej link i kliknij Shorten.
 • Program skróci link za pomocą domyślnego serwisu bit.ly i wstawi do pola edycji. Dopisz tekst i kliknij Update, aby przesłać wpis.

Oczywiście stosuj to narzędzie wtedy, gdy musisz oszczędzać miejsce. W przeciwnym razie możesz wstawić link bezpośrednio do edytora.

Po wyświetleniu wpisu zobaczysz nietypowy widok linku, w osobnym “polu”.

W prawym, dolnym rogu przeglądarki jest wąski paseczek z ustawieniami Power Twittera. Gdy klikniesz Settings, ukaże się okienko ustawień.

Możesz tu wybrać jeden z czterech obsługiwanych serwisów na fotografie. Domyślnie uaktywnione są wszystkie narzędzia Power Twittera.

Na razie tyle, o pewnych aspektach pracy z Power Twitterem powiemy w osobnym wpisie.

poniedziałek, 22 czerwca 2009

YouTube: listy odtwarzania

Wielu użytkowników YouTube ogląda w nim przede wszystkim klipy z utworami muzycznymi – czy wszystkie są tam legalnie, trudno z pełnym przekonaniem potwierdzić, ale załóżmy miłosiernie, że wszystko jest lege artis.

Z klipów można tworzyć własne listy i umieszczać je na swoim koncie, a potem jeszcze udostępniać innym osobom. Przyjrzyjmy się, jak to zrobić – oczywiście zakładam, że założyłeś już swoje konto w YouTube.

Przyjmijmy, że chcesz utworzyć pakiet utworów jakiegoś muzyka.

 • Wczytaj jeden z jego utworów.
 • Kliknij pod klipem Listy odtwarzania.
 • Rozwiń menu z listami i kliknij Nowa lista odtwarzania.

 • Kliknij Dodaj.
 • W formularzu edycyjnym wypełnij wymagane pola – tytuł, opis. Dodaj tagi (etykiety), zaznacz opcję Dostęp publiczny, pozwól na osadzanie listy w witrynach.

 • Kliknij przycisk Zapisz informacje o liście odtwarzania.
 • Wczytaj inny klip, który chcesz umieścić na liście.
 • Kliknij Listy odtwarzania.
 • Wskaż docelową listę i kliknij Dodaj.

 • W analogiczny sposób dodaj inne utwory – listę będziesz mógł w dowolnej chwili uzupełnić.

Swoje listy znajdziesz po rozwinięciu menu i wybraniu pozycji Listy odtwarzania.

Wczytany zostanie zarządca list.

 • Jesli zechcesz osadzić listę w swoim blogu, skopiuj kod z pola Umieść i wstaw go do wpisu w blogu.

I żywy przykład – pakiet 10 utworów Yanni (warte posłuchania). Gdy przesuniesz kursor nad interfejs, strzałki pozwolą przeskakiwać do następnego lub poprzedniego utworu – zwłaszcza drugi jest świetny. Lista jest odtwarzana automatycznie, utwór po utworze.

Blogger: lista czytelnicza

W pulpicie nawigacyjnym Bloggera (http://www.blogger.com/home) możesz prowadzić coś w rodzaju podręcznego czytnika zajawek blogów. Jest to tak zwana Lista czytelnicza, w której możesz umieścić najważniejsze, najchętniej czytane blogi i obserwować, co ciekawego się w nich pojawia.

 • Na karcie Blogi, które obserwuję kliknij na dole przycisk Dodaj.
 • W wyświetlonym okienku, w pierwszym kroku, podaj adres bloga.

 • Kliknij Następne.
 • W kolejnym kroku wybierz opcję – możesz obserwować blog publicznie (informacja o tym będzie widoczna w twoim publicznym profilu) lub też anonimowo.

Po kliknięciu Obserwuj Blogger wczyta blog i wyświeli listę wpisów, a właściwie zajawek. Dopiero kliknięcie zajawki prowadzi na stronę z wpisem.

Możesz również doraźnie ukryć daną pozycję na liście, klikając polecenie Ukryj na liście, co spowoduje niewyświetlanie zajawek.

Innym sposobem dodania jest wykorzystanie Czytnika Google, jeśli go już uruchomiłeś.

 • Po kliknięciu Dodaj zaznacz opcję Importuj z usługi Czytnik Google.
 • Zaznacz na wyświetlonej liście interesujące cię blogi.

 • Kliknij Następne.
 • Ponownie wybierz publiczny lub anonimowy sposób śledzenia.
 • Kliknij Obserwuj.

Jeszcze jeden sposób to wykorzystanie gadżetu Osoby obserwujące, który pojawia się domyślnie w blogach zakładanych w Bloggerze.

 • Kliknij Obserwuj.

Jesli nie jesteś zalogowany do Google, pokaże się okno, w którym możesz się zalogować za pomocą jednej z kilku usług, m.in. OpenID.

Gdy się zalogujesz np. na konto Google, będziesz mógł dodać blog do obserwowanych, klikając po prostu przycisk Obserwuj tego bloga.

Masz jeszcze możliwość zarządzania listą obserwowanych blogów.

 • Widząc listę czytelniczą, kliknij przycisk Zarządzaj.

 • W wyświetlonym oknie kliknij Ustawienia przy danej pozycji.

Polecenie Przestań obserwować tę witrynę pozwoli usunąć blog z listy czytelniczej.