niedziela, 28 czerwca 2009

Gmail: kontakty

Aktualizacja 1 stycznia 2011 - ponieważ książka adresowa zmieniła się w ciągu kolejnych parunastu miesięcy, aktualna wersja jest opisywana w artykule Gmail - kontakty (1) i dalszych.


Kontakty to nic innego, jak nasza książka adresowa. Gmail automatycznie dodaje do kontaktów wszystkie osoby, do których wysyłamy listy.

Po kliknięciu linku Kontakty w lewym panelu Gmaila uzyskujemy dostęp do adresów.

Pozycja Wszystkie kontakty obejmuje wszystkie adresy zarejestrowane w książce.

Moje kontakty to te adresy, które zostały celowo przeniesione do tej sekcji lub też przypisane do jakiejś grupy, jak Znajomi, Rodzina, Współpracownicy czy jakakolwiek inna grupa, którą sami utworzyliśmy. Grupy te są wymienione pod sekcją Moje kontakty.

  • Aby usunąć kontakt z książki adresowej, zaznacz go myszką i kliknij przycisk Usuń.
  • Aby przypisać kontakt do grupy, zaznacz go myszką, rozwiń przycisk Grupy i kliknij wybraną grupę. Możesz przypisać adresy hurtowo, zaznaczając pola wyboru przy adresach i wykonując operację przypisania.

  • Aby przypisać adres do Moich kontaktów, zaznacz adres myszką i kliknij przycisk Przenieś do Moich kontaktów.

Uwaga: liczba osób widoczna w sekcji Moje kontakty wcale nie musi być równa liczbie osób w grupach. Może być większa, gdy dodajemy osoby do Moich kontaktów bez przypisywania ich do grup, ale może być też mniejsza, gdyż dana osoba może być zaliczona do kilku grup jednocześnie. Są to oddzielne byty, choć oczywiście zbudowane na bazie adresów w sekcji Wszystkie kontakty. Moje kontakty to najczęściej używane kontakty, grupy to zbiory osób wyselekcjonowane według jakiegoś kryterium.

Aby utworzyć grupę kontaktów:

  • Kliknij przycisk Nowa grupa.

  • W okienku Jak chcesz nazwać tę grupę? podaj nazwę i kliknij OK.

Grupy kontaktów przydają się przede wszystkim do rozsyłania poczty zaadresowanej do wielu osób połączonych w jakiejś grupie. Gdy w polu adresowym zaczniesz wpisywać nazwę grupy, Gmail zasugeruje nazwę grupy. Uderzenie klawisza tabulatora spowoduje wstawienie wszystkich adresów z grupy do pola adresowego listu.

Naturalnie budowanie książki adresowej na podstawie listów wysyłanych do innych osób nie jest jedynym sposobem tworzenia książki adresowej.

  • Aby dodać nowy kontakt do bazy, kliknij przycisk Nowy kontakt.

  • W wyświetlonym formularzu wypełnij te pola, które są ci potrzebne.

  • Kliknij przycisk Zapisz.

Po zakończeniu edycji zobaczysz metryczkę kontaktu.

Co interesujące, jeśli podasz dokładny adres zamieszkania, kliknięcie polecenia mapa spowoduje wyświetlenie mapy z lokalizacją danej osoby. To przykład integracji usług firmy Google – tutaj akurat poczty Gmail i Map Google.

Uwaga: w nazwie kontaktu nie używaj nawiasów, np. Jan Kowalski (dom), gdyż Gmail będzie mieć problem z poprawnym wyświetleniem położenia na mapie. W to miejsce stosuj raczej myślnik, np. Jan Kowalski – dom.

Możesz także dodać do listy kontaktów użytkownika, od którego otrzymałeś list. Wystarczy rozwinąć przycisk Odpowiedz i wybrać polecenie Dodaj użytkownika xxx do listy kontaktów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz