środa, 30 listopada 2016

Dysk Google - więcej o folderach

We wpisie o pierwszych krokach na Dysku Google powiedzieliśmy o podstawowej technice tworzenia folderów i umieszczania w nich plików. Czas na kilka dodatkowych informacji.

Narzędzie: Dysk Google
Kategoria: Składnica plików
Temat: Zarządzanie plikami i folderami
Poziom trudności: 2/3
Wielkość dokumentu: ok. 3500 znaków, 8 ilustracji

Na Dysku Google możemy utworzyć rozbudowaną hierarchię folderów, która będzie widoczna po rozwinięciu przycisku Mój dysk w lewym panelu składnicy. Do tworzenia folderów służy polecenie Folder widoczne po kliknięciu przycisku Nowy, względnie Nowy folder w menu kontekstowym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Na poniższej ilustracji widać moment tworzenia nowego folderu, przy czym zostanie on utworzony jako podfolder aktywnego w danym momencie folderu, czyli Teksty.

image

wtorek, 29 listopada 2016

Dysk Google - dlaczego warto korzystać z chmury


Jest kilka istotnych powodów, dla których warto korzystać z rozwiązań informatycznych takich, jakie oferuje przede wszystkim Google, choć przecież popularne są także inne rozwiązania, zwłaszcza Microsoftu.

Komplet usług, jakie zgromadził i zaoferował bezpłatnie Google - to składnica plików Dysk Google i stowarzyszone z nią aplikacje, czyli programy do tworzenia dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji, rysunków, witryn czy formularzy - jest moim zdaniem najbardziej wszechstronny i najsilniej zintegrowany. Choć aplikacje te dalece nie dorównują siłą narzędzi kompilowanym aplikacjom biurowym takim, jak Word, Excel czy PowerPoint, to jednak są w stanie zaspokoić potrzeby 80 procent zwykłych użytkowników komputerów, a tworzą jeszcze pewną istotną wartość dodaną. Postarajmy się wymienić najistotniejsze punkty, które przemawiają za korzystaniem z chmury.

niedziela, 27 listopada 2016

Dysk Google – widoki

W trakcie pracy z Dyskiem Google możemy wykorzystywać rozmaite elementy interfejsu, zmieniając aktualny widok zależnie od potrzeby i wygody.

Narzędzie: Dysk Google
Kategoria: Składnica plików
Temat: Interfejs Dysku
Poziom trudności: 1/3
Wielkość dokumentu: ok. 2800 znaków, 6 ilustracji

Pracując na Dysku Google, zmieniamy widoki i obserwujemy różne informacje o plikach i folderach. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na dwa podstawowe widoki plików – widok siatki, który pokazuje większe miniatury (ważne zwłaszcza dla plików graficznych) oraz widok listy. Ten pierwszy widoczny jest na poniższej ilustracji, zaś czerwona strzałka pokazuje przycisk, który klikamy, aby zmienić widok.

image

sobota, 26 listopada 2016

Dysk Google – więcej o plikach

Praca z Dyskiem Google nie kończy się na tworzeniu plików i folderów – musimy umieć nimi manipulować i uzyskiwać o nich niezbędne informacje.

Narzędzie: Dysk Google
Kategoria: Składnica plików
Temat: Zarządzanie plikami i folderami
Poziom trudności: 2/3
Wielkość dokumentu: ok. 4700 znaków, 13 ilustracji

Co można zrobić z plikiem na Dysku Google? Naturalnie go otworzyć. Jeśli to plik w formacie Google, to wystarczy dwukrotnie go kliknąć, a otworzy się skojarzona z nim aplikacja, jak Dokumenty Google czy Arkusze Google. A jeśli to np. plik w formacie Worda czy Excela? Otworzy się wtedy podgląd pliku – poniższa ilustracja (przeglądarka Edge) pokazuje podgląd pliku Worda; podobnie jest w Chrome i Operze, natomiast Firefox ma kłopoty z podglądem – przeglądarka ta najgorzej się sprawuje w obsłudze Dysku Google.

piątek, 25 listopada 2016

Dysk Google – hurtowe przesyłanie plików

We wpisie o pierwszych krokach na Dysku Google pokazaliśmy, jak przesłać na dysk pojedynczy plik Worda czy Excela. Teraz pokażemy, jak wykonywać tę czynność, gdy mamy znacznie więcej plików. Do dyspozycji mamy trzy sposoby i zakładamy przy tym ciągle, że nie instalowaliśmy jeszcze aplikacji Google Drive.

Narzędzie: Dysk Google
Kategoria: Składnica plików
Temat: Przesyłanie  plików
Poziom trudności: 1/3
Wielkość dokumentu: ok. 3000 znaków, 7 ilustracji

Pierwszy sposób jest naturalnym rozszerzeniem techniki przesyłania pojedynczych plików. Klikamy przycisk Nowy i wybieramy polecenie Prześlij plik lub też, alternatywnie, klikamy prawym przyciskiem myszy w obszarze docelowego folderu i wybieramy w menu podręcznym polecenie Prześlij pliki.

image

czwartek, 24 listopada 2016

Dysk Google – pierwsze kroki

Dysk Google (ang. Google Drive) to jedno z najlepszych rozwiązań informatycznych dostępnych dla zwykłego użytkownika komputera, ale też i dla wielu firm, zwłaszcza niedużych. Możemy w nim – w chmurze, jak się dzisiaj mówi - przechowywać swoje dokumenty (teksty, arkusze, prezentacje, grafiki), ale i tworzyć nowe, korzystając ze współpracujących z Dyskiem aplikacji, przede wszystkim Dokumentów Google. W tym miejscu pokażemy, jak rozpocząć pracę.
 
Narzędzie: Dysk Google
Kategoria: Składnica plików
Temat: Podstawy obsługi
Poziom trudności: 1/3
Wielkość dokumentu: ok. 4300 znaków, 13 ilustracji

Zakładamy naturalnie, że masz już założone konto Google – jeśli tak, korzystasz zapewne z takich aplikacji, jak poczta Gmail czy Kalendarz Google. Spora część z setek milionów użytkowników usług Google ogranicza się do poczty i kalendarza, ale przecież warto skorzystać i z innych możliwości oferowanych przez tę firmę w ramach jej wielkiego “ekosystemu”.

środa, 9 listopada 2016

Leksykon: Biblioteka numeracji

Zbiór gotowych formatów numeracji (lub typów numeracji), które można wykorzystywać w edytorze tekstów przy tworzeniu list numerowanych. Bibliotekę w edytorze Word można rozbudowywać o samodzielnie tworzone formaty, klikając pod biblioteką polecenie Definiuj nowy format numeracji.

image

Szkolny leksykon komputerowy

Leksykon: Baza danych

W korespondencji seryjnej zbiór informacji o wielu osobach, czyli cała lista adresatów. Na ilustracji baza danych zaznaczona jest czerwonym prostokątem i obejmuje wszystkie wiersze, czyli informacje o osobach.

Baza danych (np. lista adresowa) składa się z rekordów danych (wiersze), a rekordy danych składają się z pól danych (informacje w kolumnach).

image

Zobacz też: Rekord danych, Pole danych

Szkolny leksykon komputerowy

Leksykon: Autokorekta

Narzędzie do automatycznego poprawiania treści w edytorze tekstu. W programie Word można wybrać opcje autokorekty, sięgając do opcji Worda (w Wordzie 2013 widok Backstage) i wybierając Opcje Autokorekty na karcie Sprawdzanie.

Word pozwala np. automatycznie poprawiać dwa wersaliki na początku zdania, rozpoczynać zdanie od wielkiej litery, zamieniać ułamki zwykłe na symbole ułamków (np. 1/2 na ½), a cudzysłowy zwykłe na drukarskie, tworzyć automatycznie emotikony i adresy internetowe, poprawiać myślnik na półpauzę, ułatwiać wpisywanie formuł matematycznych i wiele innych.

Podobnym zestawem opcji dysponuje Writer – okno Autokorekty wywołujemy w menu Format | Autokorekta, poleceniem Opcje autokorekty.

image

Szkolny leksykon komputerowy

Leksykon: Autodopasowanie szerokości kolumny

Technika dopasowywania szerokości kolumny do jej zawartości, aby komórka nie była zbyt szeroka w stosunku do treści, albo treść nie wylewała się poza komórkę. Uzyskujemy ją dwiema technikami.
Pierwszą techniką jest dwukrotne kliknięcie nagłówka kolumny, w której jest dana komórka, ale na krawędzi dzielącej kolumnę od następnej Na ilustracji między C4 i D4). Skutkiem jest dopasowanie szerokości do zawartości komórki.

image

Druga technika to ustawienie wskaźnika myszy na komórce i na karcie Narzędzia główne, w grupie Komórki, rozwinięcie menu wyskakującego Formatuj, a następnie wybranie polecenia Autodopasowanie szerokości kolumny.

Należy ostrożnie stosować technikę autodopasowania szerokości kolumny, gdyż zbyt duża ilość tekstu w komórce może spowodować bardzo znaczne rozszerzenie kolumny, ze szkodą dla widoczności wszystkich danych w arkuszu.

image

Zobacz też: Autodopasowanie szerokości wierszy

Szkolny leksykon komputerowy
wtorek, 8 listopada 2016

Word 2013 - spis ilustracji

W pracach naukowych i dyplomowych powinniśmy zawsze budować spisy ilustracji, gdyż pozwalają one szybko dotrzeć do materiału ilustrującego rozmaite zagadnienia.

Na karcie Worda o nazwie Odwołania, w grupie Podpisy, masz pozycję Wstaw spis ilustracji. Jednak ilustracje są tylko jednym z wielu elementów, które można oznakowywać i gromadzić w postaci spisów. Programiści umieścili tu na widocznym miejscu właśnie ilustracje, ale masz tutaj znacznie więcej możliwości - mapy, wykresy, tabele, wzory i równania, nazwiska, nazwy własne, nazwy geograficzne, pojęcia historyczne, odwołania do źródeł i szereg innych – można wymyślić dziesiątki zastosowań. Word oferuje wygodne narzędzia do tworzenia takich spisów. Zacznijmy jednak od ilustracji.

Narzędzie: Microsoft Word
Kategoria: edytory tekstów
Temat: Tworzenie spisu ilustracji w dokumencie Worda
Poziom trudności: 2/3
Wielkość dokumentu: ok. 3300 znaków, 4 ilustracje

niedziela, 6 listopada 2016

Leksykon: Autodopasowanie wysokości wierszy

Technika dopasowywania wysokości wiersza do jego zawartości, aby komórka nie była zbyt wysoka w stosunku do treści, albo treść nie wylewała się poza komórkę. Uzyskujemy ją dwiema technikami.

Pierwszą techniką jest dwukrotne kliknięcie nagłówka wiersza, w którym jest dana komórka, ale na krawędzi dzielącej ten wiersz od następnego (na ilustracji jest to krawędź między wierszami 31 i 32). Skutkiem jest dopasowanie (zmniejszenie) wysokości wiersza 31 do zawartości w taki sposób, jak w wierszu 32.

image

Jeśli treść komórki zabiera więcej miejsca niż ma wysokości komórka, dwukrotne kliknięcie linii krawędzi wiersza powoduje dopasowanie (zwiększenie) wysokości wiersza do znajdującej się w nim zawartości.

Druga technika to ustawienie wskaźnika myszy na komórce i na karcie Narzędzia główne, w grupie Komórki, rozwinięcie menu wyskakującego Formatuj, a następnie wybranie polecenia Autodopasowanie wysokości wierszy.

image

Należy pamiętać, że autodopasowanie w danym wierszu następuje do zawartości komórki zajmującej najwięcej miejsca na wysokość w tym wierszu.

Zobacz też: Autodopasowanie szerokości kolumny

Szkolny leksykon komputerowy

Leksykon: Duplikowanie slajdu

Utworzenie dokładnej kopii już istniejącego slajdu, łącznie z jego formatowaniem i istniejącymi na nim obiektami (rysunki, ramki tekstowe). Po zaznaczeniu miniatury slajdu myszą możesz wybrać w menu podręcznym polecenie Duplikuj slajd. Inna technika to zaznaczenie miniatury slajdu i kliknięcie na karcie Narzędzia główne wyskakującego menu Nowy slajd, a następnie wybranie polecenia Duplikuj wybrane slajdy.

Duplikowanie slajdu jest przydatne wtedy, gdy chcemy utworzyć kilka slajdów różniących się tylko pewnymi szczegółami. Po utworzeniu jednego slajdu jako wzorca można wykonać potrzebne nam duplikaty, a następnie uzupełnić je o brakujące szczegóły, które będą odróżniać duplikaty od siebie.

image

Szkolny leksykon komputerowy

Leksykon: Dzielenie komórek

Ponowne rozdzielanie scalonych uprzednio komórek arkusza kalkulacyjnego, z zachowaniem ich pierwotnego układu.

W Excelu polecenie dzielenia znajduje się na karcie Narzędzia główne, w grupie Wyrównanie, w wyskakującym menu Scal i wyśrodkuj. W Calcu – w menu Format | Scal komórki.

Na ilustracji rozdzielaną komórką (na trzy pierwotne komórki) jest Produkcja owoców w tys. ton.

image

Zobacz też: Scalanie komórek

Szkolny leksykon komputerowy

Leksykon: Dzielenie wyrazów

Funkcja edytora polegająca na dzieleniu wyrazów znajdujących się przy prawym marginesie strony lub kolumny, zgodnie z zasadami poprawnej pisowni. Pozwala to lepiej rozmieszczać tekst w wierszach i unikać zbytecznych odstępów.

Ilustracja pokazuje wybór między brakiem dzielenia i dzieleniem automatycznym. Podzielone zostały wyrazy w piątym, siódmym i dziewiątym wierszu. Naturalnie gdyby marginesy miały inną szerokość lub gdyby użyto innej czcionki czy jej rozmiaru, podziały pojawiłyby się zapewne w innych miejscach.

Można też podzielić wyrazy tylko w zaznaczonym bloku, korzystając z opcji Ręcznie. W edytorze Word możesz włączyć dzielenie na karcie Układ strony, w grupie Ustawienia strony, w edytorze Writer – w menu Narzędzia | Język | Dzielenie wyrazów.

image

Szkolny leksykon komputerowy

Leksykon: Dźwięk przejścia

Dźwięk odtwarzany w chwili przechodzenia jednego slajdu prezentacji w drugi, na początku drugiego slajdu. Programy do tworzenia grafiki prezentacyjnej mają wbudowane biblioteki dźwięków, które można włączać do slajdów, ale możliwe jest też wykorzystanie dźwięku zapisanego w pliku na dysku. Aby usunąć wstawiony uprzednio dźwięk, należy wybrać Bez dźwięku. Dźwięk może być też odtwarzany w pętli, aż do pojawiania się następnego dźwięku.

W PowerPoincie dźwięk przejścia jest wybierany na karcie Przejścia, w grupie Chronometraż. W Impressie wybieramy je w Panelu zadań, w widoku Przejście slajdu.

image

Zobacz też
: Przejście

Szkolny leksykon komputerowyLeksykon: Efekty czcionki

Specjalne sposoby formatowania znaków w tekście stosowane poza typowymi stylami, czyli pogrubieniem i kursywą. Do efektów zalicza się zwykle przekreślenie, nadkreślenie, podkreślenie, cień, kontur, kapitaliki, wersaliki, indeks górny i indeks dolny.

W edytorze Word dostęp do efektów specjalnych uzyskasz kliknięciem przycisku grupy Czcionka na karcie Narzędzia główne. W LibreOffice Writerze uruchomisz je w menu: Format | Znak | Efekty czcionki.

image

Szkolny leksykon komputerowy

piątek, 4 listopada 2016

Word 2013 - tworzenie indeksu (3)

(Artykuł zaktualizowany z wersji Word 2007)

W ostatnim odcinku minicyklu o tworzeniu indeksu w Wordzie 2013 powiemy jeszcze o paru aspektach tej techniki.

Narzędzie: Microsoft Word
Kategoria: edytory tekstów
Temat: Tworzenie indeksu pojęć w dokumencie Worda (art. 3 z 3)
Poziom trudności: 3/3
Wielkość dokumentu: ok. 3900 znaków, 3 ilustracje

Autooznaczanie


Gdy zaznaczysz jakiś wyraz blokiem i kliknięciem Oznacz hasło wywołasz okienko Oznaczanie wpisu indeksu, aktywny będzie w nim przycisk Oznacz wszystko. Gdy go klikniesz, Word oznaczy, od tego miejsca do końca dokumentu, wszystkie wystąpienia danego hasła w dokumencie. Jest to niewątpliwie wygodna technika w językach, w których fleksja jest szczątkowa, jak w języku angielskim. W językach fleksyjnych, jak polski, trzeba by znaleźć rozmaite przypadki hasła, ręcznie modyfikować pola w okienku (gdy zaznaczysz formę Karola XII, zmieniać ją w okienku na Karol XII), aby móc ostatecznie wygenerować indeks ze wszystkimi możliwymi formami fleksyjnymi ujętymi pod jednolitą formą mianownikową. Niezbyt to poręczne, zatem technika autooznaczania jest w naszych warunkach mocno ograniczona.

Leksykon: Asterysk

Znak pisarski w kształcie gwiazdki (inna nazwa znaku to gwiazdka), umieszczony na klawiaturze nad cyfrą 8. Służy często jako punktor w listach nienumerowanych, separator tekstu, symbol odsyłacza do przypisu czy nawet jako element ozdobny. Asterysk umieszczony jest także na klawiaturze numerycznej.

W operacji wyszukiwania używany jest jako zastępnik dowolnego ciągu znaków, np. ciąg k*t może oznaczać kot, koszt, kit, kat, kult, kompot itd.

W adresach komputerowych także oznacza dowolny znak lub ciąg znaków: na przykład c:\Users\Jan\Documents\*.docx oznacza wszystkie pliki z rozszerzeniem .docx znajdujące się w podanym folderze.

image

Zobacz też: Klawiatura QWERTY

Szkolny leksykon komputerowy

Leksykon: Arkusz wykresu

Arkusz przeznaczony wyłącznie na wykres, który umieszczamy tam na podstawie danych liczbowych zawartych w arkuszu danych znajdującym się w skoroszycie.

Ilustracja przedstawia typowy arkusz wykresu (oznaczony jako Wykres 1) z wykresem sporządzonym na podstawie danych liczbowych z arkusza danych.

image

Zobacz też: Arkusz, Arkusz danych

Szkolny leksykon komputerowy

Leksykon: Arkusz danych

Arkusz w programie Excel i Calc, w którym wprowadzamy i przetwarzamy dane liczbowe i tekstowe, a dodatkowo umieszczamy też wykresy i inne grafiki.

Ilustracja przedstawia typowy arkusz danych (oznaczony jako Arkusz 1) z wprowadzonymi danymi liczbowymi i sporządzonym na ich podstawie wykresem.

image

Zobacz też: Arkusz, Arkusz wykresu

Szkolny leksykon komputerowy

Leksykon: Arkusz

Obszar roboczy złożony z wielu małych komórek, w których możemy wpisywać dane tekstowe i liczbowe, a następnie je przetwarzać za pomocą specjalnych formuł, np. sumować miesięczne wydatki lub obliczać średnią ocenę z matematyki w klasie. Możliwe jest też tworzenie grafik ilustrujących te dane. Najpopularniejsze programy do tworzenia takich arkuszy to LibreOffice Calc i Microsoft Excel.

Arkusze dzielimy na arkusze danych (dane liczbowe i wykresy) oraz arkusze wykresów (wyłącznie wykresy).

Kilka lub więcej arkuszy tworzy skoroszyt – można się między nimi przełączać, klikając zakładki na dole, co pokazuje poniższa ilustracja, albo tez za pomocą skrótów klawiaturowych Ctrl+PgDn do przodu) i Ctrl+PgUp (do tyłu). Arkusze mają domyślne nazwy arkusz1, arkusz2 itd., ale można im nadawać własne nazwy.

image

Zobacz też: Arkusz danych, Arkusz wykresu

Szkolny leksykon komputerowy

Leksykon: Argument funkcji

Obok nazwy, część składowa funkcji. Argumentem funkcji może być jakaś wartość (liczba lub tekst), odwołania do komórek, inne formuły lub funkcje. W formule MAX(B3:B13) argumentami funkcji o nazwie MAX są odwołania do komórek z przedziału od B3 do B13, w formule SUMA(24;35;46) argumentami funkcji SUMA są liczby 24, 35 i 46.

image

Zobacz też: Funkcja, Wartość

Szkolny leksykon komputerowy

Leksykon: Apostrof

Znak pisarski w kształcie przecinka, umieszczany w górnym indeksie (między linią środkową i górną znaku). Służy zazwyczaj do oznaczania, że poprzedzająca go samogłoska nie jest wymawiana (np. Alfabet Morse’a wymawiamy jako Alfabet Morsa). Innym zastosowaniem jest użycie go roli cudzysłowu (np. ‘poeta boksu’).

image

Zobacz też: Indeks górny, Cudzysłów, Linie pisma, Klawiatura QWERTY

Szkolny leksykon komputerowy

Leksykon: Animacja

Ruch obiektów na ekranie, zaprojektowany przez autora i uruchamiany automatycznie lub wywoływany przez czytelnika. Przykładem animacji jest ruch ramki z tekstem w momencie, gdy czytelnik wczyta slajd prezentacji.

Animacjami posługują się programy do grafiki prezentacyjnej, a także edytory wideo (np. Movie Maker). Współczesna technika pozwala nawet tworzyć animacje na stronach internetowych.

W programie PowerPoint mamy do dyspozycji kartę Animacje. Kliknięcie przycisku Dodaj animację uruchamia galerię zadań animacji. Do zaznaczonego myszą obiektu możemy dodawać cztery rodzaje animacji:

 • Przy wejściu, gdy obiekt pojawia się na ekranie,
 • Wyróżnienie, gdy obiekt znajduje się już na ekranie,
 • Przy wyjściu, gdy obiekt znika z ekranu,
 • Wzdłuż narysowanej ścieżki.

Można przy tym regulować moment uruchomienia animacji (np. po kliknięciu myszą), czas trwania czy opóźnienie.

Podobne jak w PowerPoincie, narzędzia do animacji znajdują się także w programie LibreOffice Impress.

Ilustracja pokazuje podgląd efektu wejścia zastosowanego w obiekcie rysunkowym.

image

Zobacz też: Przejście slajdu

Szkolny leksykon komputerowy

czwartek, 3 listopada 2016

Zajęcia komputerowe: Kalendarz Outlook - więcej szczegółów

Dział: Zajęcia komputerowe
Klasa: 4
Film: Zajęcia komputerowe: Kalendarz Outlook - więcej szczegółów
Temat: Dodatkowe techniki obsługi kalendarza Outlook
Czas trwania: 4:58

Treść filmu:
 • Tworzenie wydarzenia niecałodziennego
 • Przenoszenie wydarzenia
 • Tworzenie zadania
 • Widok planu
 • Widok zadań

Zajęcia komputerowe: Kalendarz Outlook - pierwsze kroki

Dział: Zajęcia komputerowe
Klasa: 4
Film: Zajęcia komputerowe: Kalendarz Outlook - pierwsze kroki
Temat: Podstawy obsługi kalendarza Outlook
Czas trwania: 4:58

Treść filmu:
 • Podstawowe widoki kalendarza
 • Nawigacja
 • Tworzenie wydarzenia całodziennego
 • Edycja wydarzenia

Zajęcia komputerowe: Poczta Outlook - wyszukiwanie wiadomości

Dział: Zajęcia komputerowe
Klasa: 4
Film: Zajęcia komputerowe: Poczta Outlook - wyszukiwanie wiadomości
Temat: techniki szukania informacji w folderach z wiadomościami
Czas trwania: 5:18

Treść filmu:
 • Posługiwanie się akcjami błyskawicznymi
 • Tworzenie zbioru akcji błyskawicznych
 • Archiwum

Zajęcia komputerowe: Poczta Outlook - akcje błyskawiczne

Dział: Zajęcia komputerowe
Klasa: 4
Film: Zajęcia komputerowe: Poczta Outlook - akcje błyskawiczne
Temat: Tworzenie zbioru akcji błyskawicznych przyspieszających obsługę
Czas trwania: 4:49

Treść filmu:
 • Posługiwanie się akcjami błyskawicznymi
 • Tworzenie zbioru akcji błyskawicznych
 • Archiwum

Zajęcia komputerowe: Poczta Outlook - kategorie wiadomości

Dział: Zajęcia komputerowe
Klasa: 4
Film: Zajęcia komputerowe: Poczta Outlook - kategorie wiadomości
Temat: Opis predefiniowanych folderów w poczcie Outlook.com
Czas trwania: 7:28

Treść filmu:
 • Ręczne tworzenie kategorii
 • Wyświetlanie okna kategorii
 • Filtrowanie przesyłek
 • Automatyczne tworzenie kategorii

Zajęcia komputerowe: Poczta Outlook - reguły wiadomości

Dział: Zajęcia komputerowe
Klasa: 4
Film: Zajęcia komputerowe: Poczta Outlook - reguły wiadomości
Temat: Opis predefiniowanych folderów w poczcie Outlook.com
Czas trwania: 5:50

Treść filmu:
 • Przypomnienie zasad tworzenia folderów
 • Tworzenie reguł w oparciu o adres e-mail
 • Tworzenie reguł w oparciu o temat wiadomości
 • Testowanie reguł

Zajęcia komputerowe: Poczta Outlook - foldery

Dział: Zajęcia komputerowe
Klasa: 4
Film: Zajęcia komputerowe: Poczta Outlook - foldery
Temat: Opis predefiniowanych folderów w poczcie Outlook.com
Czas trwania: 5:48

Treść filmu:
 • Skrzynka odbiorcza
 • Listy wysłane
 • Listy usunięte
 • Wiadomości-śmieci
 • Wersje robocze
 • Tworzenie własnych folderów

Zajęcia komputerowe: Poczta Outlook - podpis

Dział: Zajęcia komputerowe
Klasa: 4
Film: Zajęcia komputerowe: Poczta Outlook - podpis
Temat: Tworzenie stałego podpisu w poczcie Outlook.com
Czas trwania: 4:43

Treść filmu:
 • Tworzenie podpisu tekstowego
 • Użycie fotografii w podpisie

Leksykon: Ampersand

Znak pisarski na klawiaturze, umieszczony na klawiszu z cyfrą 7. Jest to przetworzony symbol łacińskiego spójnika „et” oznaczającego „i” – stąd potoczna polska nazwa symbolu, „etka”. Znak ten jest często stosowany w tekstach technicznych i językach programowania, natomiast w tekstach o charakterze nietechnicznym zastępuje spójnik „i”, na przykład w nazwach firm (Johnson & Johnson) czy kancelarii adwokackich (Goldstein & Lewin).

image

Zobacz też: Klawiatura QWERTY

Szkolny leksykon komputerowy

Leksykon: Alt

Klawisz na klawiaturze komputerowej służący do modyfikowania funkcji innych klawiszy, umieszczony po obu stronach klawisza spacji. Wypełnia on wiele zadań, zależnie od programu i od tego, czy naciśnięty został lewy czy prawy klawisz Alt.

Przykładem może być wywoływanie polskich znaków razem z literami alfabetu łacińskiego (prawy Alt), uruchamianie menu programu lub kart aplikacji Office (lewy Alt), zamykanie aplikacji (razem z klawiszem F4), przełączanie się między aplikacjami (razem z klawiszem Tab), awaryjne zamykanie Windows w kombinacji Ctrl+Alt+Delete, wpisywanie znaków niedostępnych na klawiaturze (razem z numerami wpisywanymi na klawiaturze numerycznej), np. po włączeniu klawiatury numerycznej kombinacja Alt+0169 pozwala wpisać znak copyright, czyli ©.

image

Zobacz też
: Klawiatura QWERTY

Szkolny leksykon komputerowyLeksykon: Album fotograficzny

Kreator w programie PowerPoint służący do tworzenia prezentacji złożonej z fotografii; uruchamiamy go na karcie Wstawianie, w grupie Ilustracje.

W oknie kreatora dodajemy wszystkie potrzebne nam fotografie, układamy je we właściwej kolejności, wybieramy jeden z dostępnych układów slajdu i motyw. Możemy wykonać proste czynności retuszerskie (jasność, kontrast, obrót), dodać pola tekstowe, włączyć podpisy pod zdjęciami. Po kliknięciu Utwórz album jest generowany i możemy przystąpić do dalszej pracy nad nim, o ile jest jeszcze potrzebna, albo zapisać prezentację na dysku. W dowolnej chwili można też dokonać ponownej edycji albumu, wybierając polecenie Edytuj album fotograficzny.

image

Szkolny leksykon komputerowy

Leksykon: Aktywna komórka

Komórka arkusza kalkulacyjnego, na której w danej chwili spoczywa kursor i w której możemy od razu wprowadzać dane. Jest ona uwidoczniona wskaźnikiem aktywnej komórki (obramowaniem) oraz innym kolorem nagłówka wiersza i kolumny, na których przecięciu się znajduje (niebieski w Calcu, a w Excelu zależny od przyjętego motywu).

Ilustracja pokazuje aktywną komórkę C4 – jest zaznaczona grubszym obramowaniem, szare nagłówki pokazują jej adres, podobnie jak informacja C4 w obszarze arkusza.

Zobacz też: Komórka

image

Szkolny leksykon komputerowy

Leksykon: Akcja

Działanie wykonywane w trakcie prezentacji, gdy użytkownik kliknie lub wskaże obiekt myszą.

W programie PowerPoint akcję definiujemy na karcie Wstawianie, w grupie Łącza, klikając przycisk Akcja. W oknie dialogowym Ustawienia akcji możemy zdefiniować zachowanie programu, gdy klikniemy lub wskażemy myszą dany obiekt.

Możliwe jest utworzenie hiperłącza do innego slajdu w prezentacji, do innej prezentacji, do pliku na dysku lub do adresu w Internecie. Można także uruchomić program lub makropolecenie, a dodatkowo odtworzyć dźwięk i podświetlić kliknięcie lub wskazanie myszą. Akcja jest wykonywana w trakcie odtwarzania prezentacji.

W programie Impress odpowiednikiem polecenia Akcja jest Interakcja – w menu Pokaz slajdów | Interakcja. W oknie Interakcja wybieramy z listy jedną z dostępnych akcji.

image

Szkolny leksykon komputerowy

Leksykon: Akcent słaby

Znak diakrytyczny używany w językach europejskich i pozaeuropejskich, stosowany także w poleceniach systemu operacyjnego Unix i językach programowania. Inna nazwa to grawis.

Zobacz też: Znak diakrytyczny, Klawiatura QWERTY

image

Szkolny leksykon komputerowy

Leksykon: Akapit

Podstawowy fragment tekstu zawierający jakąś jednolitą myśl. Akapit jest oddzielony od sąsiednich akapitów ukrytymi znacznikami akapitu. Zazwyczaj akapit jest oddzielony od sąsiedniego akapitu odstępem między akapitami o nieco większej szerokości niż interlinia miedzy wierszami. Nierzadko stosuje się też wcięcie pierwszego wiersza. Akapit jest zwykle tzw. tekstem podstawowym w dokumencie i jest formatowany za pomocą domyślnego stylu.

Poniższa ilustracja pokazuje trzy kolejne akapity (ich źródłem jest Wikipedia) oddzielone od siebie poszerzonym odstępem i mające wcięte pierwsze wiersze.

image

Zobacz też: Odstęp między akapitami, Interlinia

Szkolny leksykon komputerowy

Leksykon: Adresat

Odbiorca listu, osoba widniejąca w adresie przesyłki. Adresatem może być odbiorca poczty elektronicznej, jak i listu wysłanego tradycyjną pocztą. Listy adresowe są stosowane przez nadawców w korespondencji seryjnej, np. w edytorach Microsoft Word i LibreOffice Writer. Na tradycyjnej kopercie adresat jest umieszczany na przedniej strony koperty, natomiast w poczcie elektronicznej adres odbiorcy widnieje w polu adresowym Do.

Zobacz też: Korespondencja seryjna, Lista adresatów, Nadawca

Szkolny leksykon komputerowy

Leksykon: Adres pocztowy

Fizyczny adres pobytu (zamieszkania lub pracy) odbiorcy listu. Przykładowo, adresat Jan Kowalski może mieć adres pocztowy: ulica Korkowa 12 m 5, Kraków. Adres pocztowy jest umieszczany na kopertach.

Przykład adresu umieszczonego w korespondencji seryjnej w LibreOffice.

image

Szkolny leksykon komputerowy

Leksykon: Adres komórki

Unikatowe określenie położenia komórki w arkuszu kalkulacyjnym, do którego odwołujemy się w rozmaitych operacjach na danych. Adres komórki widoczny jest w polu nazwy w Excelu lub w obszarze arkusza w Calcu – składa się z kombinacji jednej lub kilku liter oznaczających kolumnę i liczby oznaczającej wiersz – np. adres E12 oznacza przecięcie kolumny E i wiersza 12.

Aby wykonać operację na jakichś komórkach, np. podsumować dwie komórki o adresach C3 i C4, musimy utworzyć formułę podającą ich adresy, np. =SUMA(C3:C4).

image

Szkolny leksykon komputerowy

środa, 2 listopada 2016

Zajęcia komputerowe: Poczta Outlook - kontakty

Dział: Zajęcia komputerowe
Klasa: 4
Film: Zajęcia komputerowe: Poczta Outlook - kontakty
Temat: Obsługa kontaktów w poczcie Outlook.com
Czas trwania: 6:22

Treść filmu:
 • Dodawanie osób z poziomu poczty
 • Dodawanie osób w książce adresowej
 • Zarządzanie adresami
 • Tworzenie grup osób

Zajęcia komputerowe: Poczta Outlook - adresowanie

Dział: Zajęcia komputerowe
Klasa: 4
Film: Zajęcia komputerowe: Poczta Outlook - adresowanie
Temat: Obsługa adresów w poczcie Outlook.com
Czas trwania: 3:56

Treść filmu:
 • Wybór trybu formatowania listu
 • Formatowanie czcionki
 • Formatowanie akapitów
 • Łącza hipertekstowe
 • Ilustracje w tekście

Zajęcia komputerowe: Poczta Outlook - formatowanie listów

Dział: Zajęcia komputerowe
Klasa: 4
Film: Zajęcia komputerowe: Poczta Outlook - formatowanie listów
Temat: Formatowanie poczty elektronicznej w Outlook.com
Czas trwania: 4:24

Treść filmu:
 • Wybór trybu formatowania listu
 • Formatowanie czcionki
 • Formatowanie akapitów
 • Łącza hipertekstowe
 • Ilustracje w tekście

Zajęcia komputerowe: Poczta Outlook - odbieranie listów

Dział: Zajęcia komputerowe
Klasa: 4
Film: Zajęcia komputerowe: Poczta Outlook - odbieranie listów
Temat: Odbieranie poczty elektronicznej w Outlook.com
Czas trwania: 6:21

Treść filmu:
 • Otwieranie listów
 • Dodawanie osob do bazy kontaktów
 • Odpowiadanie na listy
 • Nawigacja w poczcie
 • Okienku podglądu
 • Menu podręczne

Zajęcia komputerowe: Poczta Outlook - pierwsze kroki

Dział: Zajęcia komputerowe
Klasa: 4
Film: Zajęcia komputerowe: Zajęcia komputerowe: Poczta Outlook - pierwsze kroki
Temat: Tworzenie efektów przejść między slajdami prezentacji
Czas trwania: 3:50

Treść filmu:
 • Logowanie do poczty
 • Otwieranie i zamykanie listu
 • Wysyłanie i odbieranie listu

Zajęcia komputerowe: PowerPoint - prezentacja w Internecie

Dział: Zajęcia komputerowe
Klasa: 4
Film: Zajęcia komputerowe: Zajęcia komputerowe: PowerPoint - prezentacja w Internecie
Temat: Tworzenie efektów przejść między slajdami prezentacji
Czas trwania: 3:56

Treść filmu:
 • Zapisywanie prezentacji w OneDrive
 • Generowanie linku
 • Odtwarzanie z otrzymanego linku

Zajęcia komputerowe: PowerPoint - przejścia między slajdami

Dział: Zajęcia komputerowe
Klasa: 4
Film: Zajęcia komputerowe: Zajęcia komputerowe: PowerPoint - przejścia między slajdami
Temat: Tworzenie efektów przejść między slajdami prezentacji
Czas trwania: 4:50

Treść filmu:
 • Wprowadzanie przejść
 • Warianty przejść
 • Efekty dźwiękowe

Zajęcia komputerowe: PowerPoint - widoki prezentacji

Dział: Zajęcia komputerowe
Klasa: 4
Film: Zajęcia komputerowe: Zajęcia komputerowe: PowerPoint - widoki prezentacji
Temat: Różne sposoby kontrolowania prezentacji
Czas trwania: 5:27

Treść filmu:
 • Widok normalny
 • Widok konspektu
 • Widok sortowania
 • Widok notatek
 • Widok czytania

Zajęcia komputerowe: PowerPoint - pierwsze kroki

Dział: Zajęcia komputerowe
Klasa: 4
Film: Zajęcia komputerowe: Zajęcia komputerowe: PowerPoint - pierwsze kroki
Temat: Tworzenie pierwszej prezentacji w PowerPoint
Czas trwania: 5:51

Treść filmu:
 • Czym jest prezentacja
 • Dodawanie slajdów
 • Dodawanie obrazów i podpisów
 • Usuwanie i przenoszenie slajdów
 • Odtwarzanie prezentacji

Word 2013 - tworzenie indeksu (2)

(Artykuł zaktualizowany z wersji Word 2007)

W poprzednim wpisie (Word 2013:tworzenie indeksu (1)) pokazałem najprostszą technikę znakowania wpisów do indeksu i generowania indeksu. Teraz czas na nieco urozmaiceń.

Narzędzie: Microsoft Word
Kategoria: edytory tekstów
Temat: Tworzenie indeksu pojęć w dokumencie Worda (art. 2 z 3)
Poziom trudności: 2/3
Wielkość dokumentu: ok. 5000 znaków, 5 ilustracji

Hasła główne i podrzędne


Podstawowa metoda znakowania wpisów polega na utworzeniu etykiety umieszczonej w polu Hasło główne w okienku Oznaczanie wpisu indeksu. Jednak mamy też do dyspozycji technikę grupowania haseł, która jest często stosowana w pracach naukowych.

Witryny Google - jak utworzyć witrynę

(Artykuł zaktualizowany z wersji z 2010 r.)

Witryny Google (ang. Google Sites) to bezpłatny, bardzo przyjemny w obsłudze webmasterski system CMS (Content Management System = System Zarządzania Treścią), w którym możesz założyć dowolnie wiele witryn poświęconych rozmaitym tematom. System oferuje spore możliwości edycyjne, a zarazem nie jest tak trudny i skomplikowany, jak popularne na świecie Joomla czy Drupal. Jednocześnie, w przeciwieństwie do chronologicznie pracujących WordPressa czy Bloggera, pozwalają ułożyć rozmaite tematy systematycznie, w formie hierarchii stron. System Google Sites obsługuje obecnie (jesień 2016) ok. 130 tys. witryn.

Narzędzie: Witryny Google
Kategoria: witryny internetowe
Temat: Utworzenie nowej witryny
Poziom trudności: 1/3
Wielkość dokumentu: ok. 3900 znaków, 3 ilustracje
 • Zaloguj się na swoje konto Google.
 • Aby utworzyć pierwszą witrynę, przejdź na stronę https://sites.google.com.
 • Kliknij przycisk Utwórz.
WitrynyStart01

wtorek, 1 listopada 2016

Word 2013 - tworzenie indeksu (1)

(Artykuł zaktualizowany z wersji Word 2007)

Najważniejszym elementem opisującym strukturę dłuższego dokumentu jest oczywiście spis treści. Zwykle zawiera on kilkanaście, czasem kilkadziesiąt lub więcej pozycji, nierzadko w postaci hierarchicznego zestawienia punktów i podpunktów.

Drugim co do ważności elementem jest indeks, którym się tutaj zajmujemy. Umiejętność jego tworzenia jest wręcz obowiązkiem studenta i naukowca – porządna praca dyplomowa czy naukowa musi zawierać starannie sporządzony indeks.

Narzędzie: Microsoft Word
Kategoria: edytory tekstów
Temat: Tworzenie indeksu pojęć w dokumencie Worda (art. 1 z 3)
Poziom trudności: 2/3
Wielkość dokumentu: ok. 5200 znaków, 6 ilustracji

Zajęcia komputerowe: Microsoft OneDrive - tworzenie dokumentów

Dział: Zajęcia komputerowe
Klasa: 4
Film: Zajęcia komputerowe: Microsoft OneDrive - tworzenie dokumentów
Temat: Technika tworzenia plików w chmurze
Czas trwania: 4:32

Treść filmu:
 • Przesyłanie dokumentu z dysku
 • Przeciąganie dokumentu z dysku
 • Tworzenie nowego dokumentu
 • Edycja w Wordzie online
 • Otwieranie dokumentu w Wordzie

Zajęcia komputerowe: Microsoft OneDrive - podstawy obsługi

Dział: Zajęcia komputerowe
Klasa: 4
Film: Zajęcia komputerowe: Microsoft OneDrive - podstawy obsługi
Temat: Elementarne techniki obsługi składnicy plików w chmurze
Czas trwania: 6:49

Treść filmu:
 • Logowanie
 • Tworzenie folderów
 • Operacje na folderach
 • Przekazywanie plików do OneDrive
 • Operacje na plikach
 • Informacje o plikach i folderach
 • Sortowanie plików

Zajęcia komputerowe: Microsoft Word - nawigacja i wyszukiwanie

Dział: Zajęcia komputerowe
Klasa: 4
Film: Zajęcia komputerowe: Zajęcia komputerowe: Microsoft Word - nawigacja i wyszukiwanie
Temat: Elementy dokumentu jako punkty nawigacyjne
Czas trwania: 6:05

Treść filmu:
 • Tworzenie nagłówków
 • Nawigacja za pomocą nagłówków
 • Nawigacja za pomocą miniatur
 • Skok do strony
 • Wyszukiwanie tekstu
 • Wyszukiwanie obrazów

Zajęcia komputerowe: Microsoft Word - ozdobne napisy w WordArt

Dział: Zajęcia komputerowe
Klasa: 4
Film: Zajęcia komputerowe: Microsoft Word - ozdobne napisy w WordArt
Temat: Wykorzystywanie WordArt do tworzenia ozdobnych napisów w dokumentach
Czas trwania: 4:23

Treść filmu:
 • Wstawianie obiektu WordArt
 • Formatowanie czcionki
 • Formatowanie obiektu
 • Wypełnienie tekstu
 • Kontury tekstu
 • Efekty tekstowe

Zajęcia komputerowe: Microsoft Word - ksztalty

Dział: Zajęcia komputerowe
Klasa: 4
Film: Zajęcia komputerowe: Microsoft Word - kształty
Temat: Wykorzystywanie w dokumentach galerii gotowych kształtów
Czas trwania: 6:38

Treść filmu:
 • Gotowe style formatowania
 • Obramowania
 • Efekty obrazów
 • Resetowanie obrazu
 • Efekty artystyczne
 • Kolor
 • Korekty

Zajęcia komputerowe: Microsoft Word - formatowanie ilustracji

Dział: Zajęcia komputerowe
Klasa: 4
Film: Zajęcia komputerowe: Microsoft Word - formatowanie ilustracji
Temat: Elementarne techniki formatowania ilustracji wstawionych do dokumentów Worda
Czas trwania: 4:32

Treść filmu:
 • Gotowe style formatowania
 • Obramowania
 • Efekty obrazów
 • Resetowanie obrazu
 • Efekty artystyczne
 • Kolor
 • Korekty

Zajęcia komputerowe: Microsoft Word - wstawianie ilustracji

Dział: Zajęcia komputerowe
Klasa: 4
Film: Zajęcia komputerowe: Microsoft Word - wstawianie ilustracji
Temat: Technika wstawiania ilustracji do dokumentów Worda
Czas trwania: 4:48

Treść filmu:
 • Wstawianie obrazu
 • Regulowanie wymiarów
 • Podpis pod obrazem
 • Podmiana obrazu
 • Wstawianie obrazu z Internetu

Zajęcia komputerowe: Microsoft Word - malarz formatów

Dział: Zajęcia komputerowe
Klasa: 4
Film: Zajęcia komputerowe: Microsoft Word - malarz formatów
Temat: Technika kopiowania formatowania między fragmentami dokumentu.
Czas trwania: 3:54

Treść filmu:
 • Jednokrotne kopiowanie formatowania czcionki
 • Wielokrotne kopiowanie formatowania czcionki
 • Kopiowanie formatowania akapitu
 • Skróty klawiaturowe

Blogger - jak wykorzystać klasy stylów

Każdy webmaster doceni potęgę stylów, za pomocą których tworzy wizualną stronę budowanej przez siebie witryny. Nie mam jednak pewności, czy w dobie powszechnie stosowanych CMS-ów (Content Management System), jak WordPress, Joomla, Blogger czy Witryny Google nie zapominamy, jak style mogą ułatwić życie.

Narzędzie: Usługa Blogger
Kategoria: blogi
Temat: Zastosowanie klasy stylów w Bloggerze
Poziom trudności: 2/3
Wielkość dokumentu: ok. 2400 znaków, 1 ilustracja

Widoczną w moich wpisach ramkę z informacjami o treści wpisu tworzę za pomocą wydzielonych bloków sformatowanych za pomocą stylów (CSS – kaskadowe arkusze stylów) – stąd to odmienne tło, fikuśne cieniowanie czy przyjemne zaokrąglenia narożników. Jednak nie style są przedmiotem mojego wpisu, a sposób, w jaki te ramki wprowadzam do wpisów w Bloggerze. A jest on bajecznie prosty - naturalnie kod wstawiamy w widoku HTML, czyli w kodzie źródłowym wpisu: