piątek, 25 listopada 2016

Dysk Google – hurtowe przesyłanie plików

We wpisie o pierwszych krokach na Dysku Google pokazaliśmy, jak przesłać na dysk pojedynczy plik Worda czy Excela. Teraz pokażemy, jak wykonywać tę czynność, gdy mamy znacznie więcej plików. Do dyspozycji mamy trzy sposoby i zakładamy przy tym ciągle, że nie instalowaliśmy jeszcze aplikacji Google Drive.

Narzędzie: Dysk Google
Kategoria: Składnica plików
Temat: Przesyłanie  plików
Poziom trudności: 1/3
Wielkość dokumentu: ok. 3000 znaków, 7 ilustracji

Pierwszy sposób jest naturalnym rozszerzeniem techniki przesyłania pojedynczych plików. Klikamy przycisk Nowy i wybieramy polecenie Prześlij plik lub też, alternatywnie, klikamy prawym przyciskiem myszy w obszarze docelowego folderu i wybieramy w menu podręcznym polecenie Prześlij pliki.

image

W oknie Otwieranie szukamy folderu z dokumentami i zaznaczamy kilka plików jednocześnie (z wciśniętym klawiszem Ctrl), a następnie klikamy Otwórz.

image

Wszystkie zaznaczone pliki są importowane jednocześnie, co sygnalizuje okienko postępu operacji w prawym dolnym rogu. Gdy import zostanie zakończony, zamknij je kliknięciem przycisku z krzyżykiem. Jeśli aktywna jest opcja konwersji na format Google, pliki będą widoczne z miniaturą podglądu.

image

Drugi sposób polega na przeslaniu całego folderu z dokumentami. Możesz zgromadzić potrzebne pliki w roboczym folderze na dysku komputera, a następnie jednym poleceniem przesłać cały folder – naturalnie będą one widoczne na Dysku Google także w folderze. Sposób ten może być przydatny, gdy np. z góry zakładamy, że chcemy mieć jakiś podfolder z pewnymi dokumentami do edycji albo osobny folder z archiwum plików, których nie będziemy już edytować (wtedy możemy doraźnie wyłączyć w ustawieniach opcję konwersji).

Wybieramy zatem polecenie Prześlij folder. W oknie Prześlij folder (widzimy w nim wyłącznie foldery) wskazujemy folder i otwieramy go.

image

System sygnalizuje przesyłanie tylko jednego elementu (folderu), choć pokazywana jest też informacja o liczbie plików w folderze.

image

Od tego momentu cały folder widnieje jako podfolder.

image

Istotna uwaga techniczna: z niezrozumiałych powodów import folderu nie jest możliwy w Firefoksie, gdyż nie widać w nim po prostu tego polecenia. Można to robić bez problemu w Chrome, Edge czy Operze.

I wreszcie trzeci sposób, który polega na przeciągnięciu folderu z Eksploratora plików w Windows (czy odpowiednika w innym systemie) na interfejs Dysku Google. Pliki są przesyłane i od razu konwertowane na format Google, o ile w ustawieniach aktywna jest ta opcja (pamiętaj, że po konwersji na format Google pliki nie są już wliczane do limitu miejsca na twoim Dysku Google – zajmują formalnie 0 bajtów). Przeciągnięty folder widoczny będzie pod swoją nazwą już w strukturze folderów Dysku Google.

image

Dla formalności zbierzmy jeszcze w malej tabelce informacje, jak zachowują się popularne przeglądarki w trakcie tych operacji.

Operacja Chrome Firefox Opera Microsoft Edge
Import folderu poprawny niemożliwy poprawny poprawny
Przeciąganie folderu poprawne możliwe, ale bez konwersji plików poprawne poprawne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz