czwartek, 3 listopada 2016

Leksykon: Akapit

Podstawowy fragment tekstu zawierający jakąś jednolitą myśl. Akapit jest oddzielony od sąsiednich akapitów ukrytymi znacznikami akapitu. Zazwyczaj akapit jest oddzielony od sąsiedniego akapitu odstępem między akapitami o nieco większej szerokości niż interlinia miedzy wierszami. Nierzadko stosuje się też wcięcie pierwszego wiersza. Akapit jest zwykle tzw. tekstem podstawowym w dokumencie i jest formatowany za pomocą domyślnego stylu.

Poniższa ilustracja pokazuje trzy kolejne akapity (ich źródłem jest Wikipedia) oddzielone od siebie poszerzonym odstępem i mające wcięte pierwsze wiersze.

image

Zobacz też: Odstęp między akapitami, Interlinia

Szkolny leksykon komputerowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz