niedziela, 6 listopada 2016

Leksykon: Autodopasowanie wysokości wierszy

Technika dopasowywania wysokości wiersza do jego zawartości, aby komórka nie była zbyt wysoka w stosunku do treści, albo treść nie wylewała się poza komórkę. Uzyskujemy ją dwiema technikami.

Pierwszą techniką jest dwukrotne kliknięcie nagłówka wiersza, w którym jest dana komórka, ale na krawędzi dzielącej ten wiersz od następnego (na ilustracji jest to krawędź między wierszami 31 i 32). Skutkiem jest dopasowanie (zmniejszenie) wysokości wiersza 31 do zawartości w taki sposób, jak w wierszu 32.

image

Jeśli treść komórki zabiera więcej miejsca niż ma wysokości komórka, dwukrotne kliknięcie linii krawędzi wiersza powoduje dopasowanie (zwiększenie) wysokości wiersza do znajdującej się w nim zawartości.

Druga technika to ustawienie wskaźnika myszy na komórce i na karcie Narzędzia główne, w grupie Komórki, rozwinięcie menu wyskakującego Formatuj, a następnie wybranie polecenia Autodopasowanie wysokości wierszy.

image

Należy pamiętać, że autodopasowanie w danym wierszu następuje do zawartości komórki zajmującej najwięcej miejsca na wysokość w tym wierszu.

Zobacz też: Autodopasowanie szerokości kolumny

Szkolny leksykon komputerowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz