czwartek, 3 listopada 2016

Leksykon: Akcja

Działanie wykonywane w trakcie prezentacji, gdy użytkownik kliknie lub wskaże obiekt myszą.

W programie PowerPoint akcję definiujemy na karcie Wstawianie, w grupie Łącza, klikając przycisk Akcja. W oknie dialogowym Ustawienia akcji możemy zdefiniować zachowanie programu, gdy klikniemy lub wskażemy myszą dany obiekt.

Możliwe jest utworzenie hiperłącza do innego slajdu w prezentacji, do innej prezentacji, do pliku na dysku lub do adresu w Internecie. Można także uruchomić program lub makropolecenie, a dodatkowo odtworzyć dźwięk i podświetlić kliknięcie lub wskazanie myszą. Akcja jest wykonywana w trakcie odtwarzania prezentacji.

W programie Impress odpowiednikiem polecenia Akcja jest Interakcja – w menu Pokaz slajdów | Interakcja. W oknie Interakcja wybieramy z listy jedną z dostępnych akcji.

image

Szkolny leksykon komputerowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz