niedziela, 6 listopada 2016

Leksykon: Dzielenie komórek

Ponowne rozdzielanie scalonych uprzednio komórek arkusza kalkulacyjnego, z zachowaniem ich pierwotnego układu.

W Excelu polecenie dzielenia znajduje się na karcie Narzędzia główne, w grupie Wyrównanie, w wyskakującym menu Scal i wyśrodkuj. W Calcu – w menu Format | Scal komórki.

Na ilustracji rozdzielaną komórką (na trzy pierwotne komórki) jest Produkcja owoców w tys. ton.

image

Zobacz też: Scalanie komórek

Szkolny leksykon komputerowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz