czwartek, 3 listopada 2016

Leksykon: Adresat

Odbiorca listu, osoba widniejąca w adresie przesyłki. Adresatem może być odbiorca poczty elektronicznej, jak i listu wysłanego tradycyjną pocztą. Listy adresowe są stosowane przez nadawców w korespondencji seryjnej, np. w edytorach Microsoft Word i LibreOffice Writer. Na tradycyjnej kopercie adresat jest umieszczany na przedniej strony koperty, natomiast w poczcie elektronicznej adres odbiorcy widnieje w polu adresowym Do.

Zobacz też: Korespondencja seryjna, Lista adresatów, Nadawca

Szkolny leksykon komputerowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz