wtorek, 25 października 2016

PowerPoint - niestandardowe pokazy slajdów

Prezentacje tworzone w programach takich jak Microsoft PowerPoint czy LibreOffice Impress można traktować jako pojemniki na zbiory slajdów. Można sobie wyobrazić naukowca, studenta czy biznesmena, który opracowuje regularnie materiały w postaci slajdów i przedstawia je w czasie publicznych prezentacji - nie znaczy to wcale, że trzeba pokazywać publiczności wszystko, co jest zgromadzone w ramach danej prezentacji - zarówno PowerPoint, jak i Impress, dysponują narzędziem o nazwie Niestandardowy pokaz slajdów.

Narzędzie: PowerPoint
Kategoria: Narzędzia do prezentacji
Temat: Tworzenie niestandardowego pokazu slajdów na bazie tematycznego zbioru slajdów
Poziom trudności: 2/3
Wielkość dokumentu: ok. 2800 znaków, 5 ilustracji


Działanie tego narzędzia polega na wybraniu ze zbioru slajdów w takim pojemniku pewnego podzbioru - przykładowo, ekonomista mógłby chcieć omówić w czasie wykładu tematykę cenowej elastyczności popytu, choć w swoim projekcie o nazwie Ekonomia posiada znacznie więcej slajdów dotyczących mikro- i makroekonomii. Trzymanie ich w jednym pojemniku jest o tyle sensowne, że może z nich tworzyć dowolne podzbiory i pokazywać je publicznie zależnie od okoliczności. I co więcej, slajdy mogą być w dowolnym momencie aktualizowane, co pozwala mieć na podorędziu zawsze aktualne pokazy.

Aby utworzyć niestandardowy pokaz (pokażemy to na przykładzie PowerPointa 2013), wykonaj następujące czynności:
  • W prezentacji PowerPointa przejdź na kartę Pokaz slajdów.
  • Kliknij przycisk wyskakującego menu Niestandardowy pokaz slajdów.
  • Kliknij Pokazy niestandardowe, co wywoła okno Pokazy niestandardowe.


  • W oknie Pokazy niestandardowe kliknij przycisk Nowy.
  • W oknie Definiowanie pokazu niestandardowego wpisz tytuł pokazu.
  • Kliknięciami zaznacz slajdy w panelu Slajdy w prezentacji i kliknięciem przycisku Dodaj skopiuj je do panelu Slajdy w pokazie. Możesz zmienić strzałkami ich kolejność, nie naruszając jej w oryginalnym pojemniku.
  • Zatwierdź wybór przyciskiem OK.

W naszym przykładzie utworzyliśmy pokaz złożony z 14 slajdów wchodzących w skład pojemnika zawierającego 58 slajdów.

W oknie możesz utworzyć dowolne inne pokazy, a także edytować już istniejące - zmieniać tytuł, dodawać i usuwać slajdy, zmieniać ich kolejność. Można też kopiować już istniejące i modyfikować je do innych celów. Zbudujesz w ten sposób zbiór specjalnych pokazów na rozmaite okazje.


Po zamknięciu okna możesz w dowolnej chwili uruchomić pokaz, klikając na karcie Pokaz slajdów menu Niestandardowy pokaz slajdów i wybierając jeden ze zdefiniowanych pokazów. Ich lista będzie związana z konkretną prezentacją, a zatem będzie widoczna dopiero po otwarciu danej prezentacji-pojemnika, a nie w chwili uruchomienia samego PowerPointa.

LibreOffice Impress dysponuje analogicznym narzędziem, które uruchamiamy w menu Pokaz slajdów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz