czwartek, 13 października 2016

Evernote - organizacja notatek

Po zainstalowaniu w komputerze stacjonarnym programu klienckiego mamy już najważniejsze narzędzie - zapewne wiele osób ograniczy się tylko do niego, a z całą pewnością będzie w nim wykonywać gros swoich prac. Widoczny tutaj interfejs Evernote zawiera już kilka wprowadzonych wcześniej notatek.

Narzędzie: Evernote
Kategoria: Notesy elektroniczne
Temat: Organizacja danych w Evernote
Poziom trudności: 1/3
Wielkość dokumentu: ok. 2600 znaków, 2 ilustracje
Przede wszystkim musimy dobrze rozumieć, jak są tworzone zbiory danych. Podstawową jednostką danych jest pojedyncza notatka (tekst, fotografia, nagranie głosowe, wideo, strona internetowa, skan, zrzut ekranu), w której coś zapisujemy, np. informację o jakiejś książce dostrzeżonej w księgarni. Jak informuje producent, możemy utworzyć do 100 tys. notatek, co wydaje się limitem zapewniającym działanie na długie lata. Nawet zapisanie 20 notatek dziennie pozwoli pracować 15 lat, a przecież za 15 lat usługa będzie zapewne na znacznie wyższym poziomie.

Na ilustracji notatki są widoczne w postaci listy notatek zakreślonej tutaj prostokątem z zielonym obramowaniem - widzimy ich tytuły i pierwsze słowa zawartości. Z kolei po prawej stronie, zakreślony pomarańczowym prostokątem, widzimy interfejs notatki, którą możemy w dowolnej chwili edytować.

Notatki są umieszczane w notatnikach. Możemy ich utworzyć maksymalnie 250. Gdy po raz pierwszy uruchamiamy program, zawiera on Przykładowy notatnik z kilkoma wpisami, który jest widoczny w lewym panelu, w sekcji Notatniki. Naturalnie możemy zmienić nazwę na własną, zaznaczając notatnik kursorem myszy, naciskając klawisz F2 i wpisując nową nazwę. Na ilustracji widzimy kilka wprowadzonych już wcześniej notatników. Nasze nowe notatki będą domyślnie umieszczane w notatniku o nazwie Pierwszy notatnik.


Tak więc notatniki i umieszczone w nich notatki to podstawowa struktura naszego archiwum z danymi. Podział na osobne notatniki o charakterze tematycznym jest ważny, gdyż możemy w ten sposób lepiej (logiczniej) umieszczać dane. Notatniki mogą odpowiadać rozmaitym projektom, np. studiowaniu jakiegoś przedmiotu w szkole czy na uczelni, czy projektowi w biurze. Ponadto notatniki możemy współdzielić z innymi osobami - łatwo można sobie wyobrazić nauczyciela prowadzącego notatnik z ważnymi informacjami dla uczniów, które ci automatycznie otrzymują w identycznej postaci po uruchomieniu swojego programu klienckiego Evernote. Z kolei studenci mogą wspólnie pracować nad jakimś projektem, np. referatem.

Notatniki możemy grupować dla wygody w tematyczne stosy - powiemy o tym w osobnym artykule.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz