niedziela, 9 października 2016

Excel 2013 - wypełnianie błyskawiczne

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2013 ma bardzo przydatną funkcję tak zwanego wypełniania błyskawicznego, która ułatwia i przyspiesza wprowadzanie danych, zwłaszcza rutynowe serie danych. Film pokazuje kilka przykładów użycia tego narzędzia.

Narzędzie: Microsoft Excel 2013
Kategoria: Arkusze kalkulacyjne
Temat: Przykładowe techniki wypełniania błyskawicznego w Excelu, przyspieszające wprowadzanie danych.
Poziom trudności: 2/3
Wielkość dokumentu: ok. 1400 znaków, 1 film, czas trwania: 4:41 min.

Pierwszy przykład: Zamiana małych liter w nazwach miejscowości umieszczonych w jednej kolumnie na początkowe wielkie litery w nazwach umieszczonych w drugiej kolumnie.

Drugi przykład: Połączenie we wspólnej kolumnie imion i nazwisk umieszczonych w dwóch oddzielnych kolumnach tabeli.

Trzeci przykład: Wstawienie kreski oddzielającej numery kierunkowe od numerów abonenckich w numerach telefonicznych.

Czwarty przykład: Połączenie we wspólnej kolumnie imion, drugich imion i nazwisk umieszczonych w trzech oddzielnych kolumnach tabeli.

Piąty przykład: Rozdzielenie na osobne kolumny angielskich i polskich haseł umieszczonych w jednej kolumnie i rozdzielonych kreską.

Szósty przykład: Rozdzielenie na dwie kolumny imion i nazwisk zapisanych we wspólnej kolumnie.

Zalecamy oglądanie bezpośrednio w interfejsie YouTube lub na pełnym ekranie, aby dokładniej widzieć pokazywane w screencaście szczegóły.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz