środa, 5 października 2016

Word 2013 - jak tworzyć sekcje

Mała ankieta przeprowadzona kiedyś wśród znajomych użytkowników Worda wykazała, że zdecydowana większość nie wie, czym są sekcje w dokumencie Worda, a tylko jedna osoba miała świadomość ich istnienia, aczkolwiek nie stosowała ich w praktyce.

To zaskakujące odkrycie trudno oczywiście bezpośrednio przenieść na wszystkich użytkowników, jednak świadczy w jakiejś mierze o nieznajomości bardzo przydatnej techniki organizowania dłuższych dokumentów. W niniejszym tekście postaramy się pokazać, że o sekcjach warto nie tylko wiedzieć, ale i stosować je na co dzień w nauce i pracy zawodowej.

Narzędzie>: Microsoft Word 2013
Kategoria: Edytory tekstów
Temat: Dzielenie dokumentu edytora Word na sekcje.
Poziom trudności: 2/3
Wielkość dokumentu: 5300 znaków, 6 ilustracji

Długie dokumenty składają się z rozdziałów. Podział na rozdziały jest najbardziej naturalnym sposobem zorganizowania dłuższego dokumentu, jak wszelkiego rodzaju prace naukowe i dyplomowe. Zazwyczaj rozdziały rozpoczynamy na nowej stronie, wymuszając twarde przełamanie strony kombinacją klawiszy Ctrl+Enter.

Ale można wygodniej zorganizować dokument, zaczynając najpierw od podziału na sekcje. Przykładowo, pierwszą sekcją może być strona tytułowa, drugą spis treści i strona z jakimiś formalnymi informacjami o publikacji, trzecia i dalsze odpowiadać już podziałom na rozdziały, a ostatnie można przeznaczyć na rozmaite spisy i indeksy. Zresztą, równie dobrze, wszystkie rozdziały z zasadniczą treścią możemy skomasować w jednej sekcji. Co więcej, w jednym rozdziale też możemy wydzielać sekcje, na przykład przeznaczone na jakieś specjalne elementy, jak szerokie tabele. Używanie sekcji nie jest oczywiście obowiązkowe – cały dokument jest wtedy jedną wielką sekcją, co zresztą widać w pasku stanu edytora, gdzie jest informacja o numerze sekcji dokumentu, choć wcale nie został intencjonalnie na nie podzielony.


Krótko mówiąc, podział na sekcje można by umownie nazwać podziałem fizycznym, podczas gdy podział na rozdziały podziałem logicznym.

Podpis: Dokument z wyróżnionymi sekcjami o zróżnicowanej orientacji

Zaletą stosowania sekcji jest możność ich odmiennego sformatowania – możemy w nich zmienić orientację strony z pionowej na poziomą (gdy np. tabela jest bardzo szeroka), możemy nadać odmienny nagłówek i stopkę, ustawić marginesy innej szerokości niż w całym dokumencie itd. Powyższa ilustracja pokazuje właśnie dokument, w ramach którego wydzielono sekcję z trzema stronami, które mają poziomą orientację.

Procedura tworzenia podziału na sekcje jest następująca:

  • Przejdź do karty Układ strony.
  • W grupie Ustawienia strony rozwiń menu wyskakujące Znaki podziału.
  • Kliknij Podziały sekcji – Następna strona.
Podpis: Tworzenie nowej sekcji w dokumencie

Skutkiem będzie utworzenie nowej sekcji na nowej stronie. W taki właśnie sposób, po przemyśleniu struktury pracy, można od razu podzielić i zapisać szkielet dokumentu, przygotowując go do dalszej pracy. Dla wygody, na początku każdej sekcji można od razu wpisać tytuły rozdziałów. Dobre planowanie to podstawa wygodnej i przemyślanej pracy nad każdym dłuższym dokumentem – gdy utworzymy szkielet, będzie go można potem spokojnie wypełniać treścią. Przykładowo:

Strona tytułowa
--------
Spis treści
--------
Wstęp
--------
Rozdział 1
--------
Rozdział 2

Rozdział n
--------
Indeksy

To najbardziej typowy sposób tworzenia sekcji – każda nowa sekcja zostaje utworzona na następnej stronie, z kolejnym numerem strony.

Możesz jednak wymusić nieco odmienne zachowanie edytora, wybierając Strona parzysta lub Strona nieparzysta.

W pierwszym przypadku niezależnie od tego, na której stronie kończy się dotychczasowy tekst, nowa strona z sekcją otrzyma numer parzysty. Gdyby tekst kończył się na stronie parzystej, nowa strona z sekcją otrzyma numer parzysty, natomiast w numeracji pominięta zostanie strona nieparzysta między nimi – np. 51, 52, 54, 55.W drugim przypadku strona z nową sekcją otrzyma numer nieparzysty, niezależnie od tego, jaki numer ma poprzednia strona – parzysty czy nieparzysty – np. 50, 51, 53, 54.


Oba te przypadki mają sens podczas drukowania dokumentów z wyróżnioną parzystością i nieparzystością stron, a więc niekiedy odpowiednim ułożeniem nagłówków i stopek czy szerokością lewego i prawego marginesu.

Ostatnia możliwość to wydzielenie sekcji na danej stronie, za pomocą polecenia Podziały sekcji – Ciągły. Wybranie tej opcji powoduje, że tworzona jest sekcja, która nie wymusza  utworzenia nowej strony. Fragment zamykamy kolejnym znakiem sekcji. Pokazuje to poniższy zrzut ekranu - sekcja wyróżniona jest żółtym owalem.

Podpis: Sekcja znajdująca się na tej samej stronie, co sąsiednie.

W widoku układu wydruku, w jakim zwykle redagujemy tekst, nie widać podziału na sekcje. Jeśli jednak zechcesz mieć bardziej precyzyjną kontrolę nad układem tekstu, w dowolnej chwili możesz przejść do karty  Narzędzia główne i kliknąć przycisk wyświetlania znaków sterujących, co spowoduje wyświetlenie znaków pokazujących granice sekcji. Jeszcze szybciej uzyskasz ten efekt, naciskając Ctrl+Shift+*.Podpis: Uwidacznianie znaków sterujących

Tak wygląda to w trakcie edycji:


Jak widać, tworzenie sekcji nie jest bardzo skomplikowane, zarówno koncepcyjnie, jak i technicznie. Dobra organizacja pracy jest warunkiem efektywnej pracy, a sekcje na pewno jej sprzyjają.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz