piątek, 24 grudnia 2010

Blogger i formuły matematyczne

Teksty z użyciem formuł matematycznych można łatwo redagować, wykorzystując skrypt TexTheWorld, dostępny na stronie http://thewe.net/tex/. Skrypt ten pozwala pisać formuły matematyczne z użyciem składni języka LaTeX.

Ma on postać:

<script language="JavaScript" src="http://thewe.net/tex/textheworld7.user.js">
</script>

Aby umieścić skrypt w blogu:

  • Skopiuj treść skryptu do schowka.
  • W Bloggerze, w trybie edycji Projektu, kliknij Dodaj gadżet.
  • W oknie dodawania gadżetów wybierz HTML/JavaScript.
  • W oknie konfiguracji wklej treść skryptu.

clip_image002

  • Zapisz skrypt, aby wstawić gadżet do blogu.
  • Utwórz nowy wpis.
  • W trybie wizualnym wpisz formułę, obejmując ją nawiasami kwadratowymi i średnikami

image

Na przykład:

clip_image004

Po zapisaniu tekstu formuły te zostaną przetworzone do właściwej postaci przez obecny na stronie skrypt TeXTheWorld.

[; \frac{x+y}{y-z} ;]

[; \frac{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}{y-z} ;]

[; \left(\frac{x^2}{y^3}\right) ;]

[; \triangle ;]

[; \sum_{k=1}^N k^2 ;]

[; \lim_{n \to \infty}x_n ;]

[; \int\limits_{1}^{3}\frac{e^3/x}{x^2}\, dx ;]

 


A U T O P R O M O C J A:

Platformę Blogger opisuje szeroko mój ebook Dziennik w Sieci. Google Blogger.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz