poniedziałek, 27 grudnia 2010

Word 2007 - strona tytułowa dokumentu

Fragment z ebooka Napisz pracę dyplomową w Microsoft Word 2007.

Tworząc duży dokument, warto pomyśleć o nadaniu mu bardziej profesjonalnego, na poły książkowego wyglądu. W Wordzie służy do tego m.in. narzędzie o nazwie Strona tytułowa.

Aby wstawić stronę tytułową:

  • Przejdź do wstążki Wstawianie.
  • W sekcji Strony kliknij przycisk Strona tytułowa.
  • W rozwiniętej galerii okładek wybierz jedną z piętnastu stron i kliknij ją.

clip_image002

Rysunek - Galeria stron tytułowych

Wybrana strona tytułowa zostanie umieszczona jako pierwsza.

clip_image004

Rysunek - Przykładowa strona tytułowa dokumentu

Strona tytułowa jest zbiorem grafik i formantów. Dostrzeżesz to łatwo, klikając poszczególne elementy – przykładowo, na poniższej ilustracji widać nazwę formantu wbudowanego w stronę. Mogą to być przykładowo tytuł, podtytuł, streszczenie, autor itd.

clip_image006

Rysunek - Przykład formantu wbudowanego w stronę tytułową

W naszym przykładzie strona pobiera informacje zawarte we właściwościach dokumentu – właściwości zobaczysz, wybierając kolejno Przycisk pakietu Office – Przygotuj – Właściwości.

clip_image008

Rysunek - Właściwości dokumentu

Zauważ, że rozmaite elementy strony możesz samodzielnie wstawiać, sięgając do menu Szybkie części we wstążce Wstawianie, gdzie w podmenu Właściwości dokumentu jest lista tych elementów.

clip_image010

Rysunek - Właściwości dokumentu jako formanty do wstawiania

Podobnie, możesz wykorzystywać wybrane pola, wybierając je w oknie Pole (także w Szybkich częściach).

clip_image012

Rysunek - Wykorzystywanie pól

Możesz także zmienić wygląd strony tytułowej, wybierając inne style, kolory i czcionki całego dokumentu we wstążce Narzędzia główne, a także motywy we wstążce Układ strony.

clip_image014

Rysunek - Zmiana motywu strony

Jak widzisz, stronę tytułową można samodzielnie zmodyfikować, całkowicie zmieniając jej zawartość i szatę graficzną, wykorzystując dowolne pola i elementy graficzne. Wymaga to oczywiście nieco pracy, a przede wszystkim nabrania zręczności.

Jeśli skonstruujesz własne strony tytułowe, możesz je zapisać w galerii – trzeba objąć zawartość strony blokiem i wybrać polecenie Zapisz zaznaczenie w galerii stron tytułowych. Po podaniu nazwy zapisz ją na stałe w galerii.

clip_image016

Rysunek - Zapisywanie własnej strony tytułowej

Stronę tytułową można w dowolnej chwili usunąć z dokumentu, sięgając ponownie do menu Strona tytułowa i wybierając polecenie Usuń bieżącą stronę tytułową.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz