poniedziałek, 27 grudnia 2010

Windows Live Movie Maker - efekty wizualne

Fragment z ebooka Domowy filmowiec. Windows Live Movie Maker 2011.

Efekty wizualne to zbiór 26 przekształceń, które możemy nadawać slajdom. Przekształcenia są pogrupowane na kilka kategorii. Aby wprowadzić do slajdu efekt wizualny:

  • Przejdź do wstążki Efekty wizualne.
  • Ustaw kursor na wybranym slajdzie.
  • Kliknij przycisk rozwijający listę efektów i wybierz żądane przekształcenie.

clip_image002

Efekty są różnego rodzaju – statyczne i dynamiczne, geometryczne i retuszerskie. Twórcy programu zgrupowali je w kilku kategoriach i trzeba je wszystkie uważnie przejrzeć, by zorientować się w uzyskiwanych efektach. Wystarczy przesunąć kursor nad efekt, aby zobaczyć żywy podgląd – dopiero kliknięcie powoduje przypisanie efektu do slajdu. Pokażmy kilka przykładów.

Kategoria Artystyczne, efekt Próg.

clip_image004

Kategoria Czarno-białe, efekt Sepia.

clip_image006

Kategoria Filmowy, efekt Nałożenie w lewo

clip_image008

Kategoria Odbicie lustrzane, efekt Odbicie lustrzane w pionie

clip_image010

Kategoria Przesunięcia i zanikanie, efekt Fale 3W.

clip_image012

Nadany jednemu slajdowi efekt można nadać wszystkim slajdom, klikając przycisk Zastosuj do wszystkich.

Możemy nakładać na siebie efekty – na rozwijanej liście efektów wybierz polecenie Wiele efektów co spowoduje wyświetlenie okna Dodawanie lub usuwanie efektów.

clip_image014

Zwróć uwagę, że zawartość panelu z wyświetlanymi efektami jest zależna od tego, na jakim slajdzie spoczywa kursor – może być w związku z tym różna.

W lewym panelu widnieją wszystkie dostępne efekty, które kliknięciami przycisku Dodaj przenosimy na listę efektów dla danego slajdu. Możemy je też usuwać i zmieniać kolejność. Efekty można też usuwać, aplikując pierwszą pozycję, czyli Brak efektu.

Do dyspozycji mamy jeszcze regulację jasności. Gdy klikniesz przycisk Jasność, zostanie wyświetlony suwak, za pomocą którego możesz zmieniać jasność – przesuwanie w lewo przyciemnia obraz, przesuwanie w prawo rozjaśnia go.

clip_image016

Należy bardzo ostrożnie stosować efekty i ich kombinacje, zwłaszcza wtedy, gdy stosujemy też efekty przejść i animacje – zbyt wiele modyfikacji pierwotnego materiału może zaburzyć oglądanie, zwłaszcza materiału filmowego.

W YouTube obejrzyj prezentację.

Nazwa klipu: WLMM2011 – efekty wizualne

Adres: http://www.youtube.com/user/prwimmer#p/c/0909734E9E9D0172/8/xIokgJiN-CM

1 komentarz: