poniedziałek, 10 stycznia 2011

Gmail - Priorytety

Fragment przygotowywanego ebooka Poczta Gmail.

W ustawieniach Gmaila, jest karta Priorytety pozwala włączyć skrzynkę z przesyłkami priorytetowymi, która modyfikuje skrzynkę odbiorczą, dzieląc ją na sekcje.

clip_image002

Rysunek - Włączanie skrzynki Priorytety

Na karcie widoczny jest link do pomocy wyjaśniającej działanie skrzynki – jest tam też klip wideo utrzymany w stylu slapstickowych komedii, oczywiście po polsku, który w żartobliwej manierze wyjaśnia działanie tej funkcji.

Gdy zaznaczysz opcję Pokaż skrzynkę odbiorczą Priorytety i zapiszesz zmiany kliknięciem przycisku Zapisz zmiany, na ekranie ukaże się okienko Pierwsze kroki…, z pierwszymi uporządkowanymi nowym sposobem przesyłkami.

clip_image004

Rysunek - Wprowadzenie do Priorytetów

Gdy klikniesz przycisk Zgadza się. Przejdź do skrzynki odbiorczej Priorytety, okienko zostanie zamknięte i zostanie uruchomiona skrzynka z podziałem na sekcje według istotności otrzymanych przesyłek.

clip_image006

Rysunek - Skrzynka Priorytety w działaniu

Każdej przesyłce możesz ręcznie nadawać wyższą lub niższą wagę, kliknięciem znaczka z plusem. lub minusem W ten sposób, choć Gmail stosuje własne algorytmy przyznawania wagi, możesz je modyfikować, „podpowiadając” systemowi, które przesyłki uznajesz za bardziej, a które za mniej ważne. System „uczy się” i z czasem poprawia swoje automatyczne działanie. Możesz także doraźnie zaznaczać poszczególne przesyłki gwiazdką, co przenosi je do sekcji Oznaczone gwiazdką, podwyższając ich wagę.

clip_image008

Rysunek - Ręczna zmiana wagi przesyłki

Gdy ponownie przejdziesz do ustawień skrzynki Priorytety, zobaczysz zmienioną ich zawartość – mamy tu szereg dodatkowych opcji, które wpływają na funkcjonowanie skrzynki.

clip_image010

Rysunek - Zmieniona zawartość ustawień skrzynki Priorytety

Kliknięcie Opcje przy danej sekcji pozwala zmodyfikować jej działanie (zwróć uwagę, że możesz także regulować ustawienia z poziomu skrzynki, nie tylko na karcie Priorytety).

clip_image012

Rysunek - Opcje sekcji skrzynki

W sekcji Ważne i nieprzeczytane zaznaczona jest domyślnie odpowiednia etykieta – gdybyś zmienił ją na Ważne, w sekcji tej będą widoczne nie tylko ważne i (jednocześnie) nieprzeczytane, ale wszystkie ważne przesyłki.

Gdy klikniesz Więcej opcji, będziesz mógł zaznaczyć etykietę, która zastąpi poprzednie ustawienie i będzie wyświetlać w tym miejscu już nie Ważne i nieprzeczytane, lecz przesyłki oznakowane tą etykietą. Oczywiście możesz łatwo przywrócić pierwotne działanie tej sekcji.

clip_image014

Rysunek - Etykieta jako wyróżnik skrzynki

Gdy wybierzesz polecenie Usuń sekcję, sekcja będzie widoczna w ustawieniach jako pusta i będziemy ją mogli na nowo zdefiniować. Polecenia tego nie ma oczywiście w przypadku sekcji Wszystko pozostałe (nie mylić ze skrzynką Wszystkie).

Dodatkowo możemy ustalić, ile przesyłek ukazuje się w danej sekcji (od 5 do 50), a także zaznaczyć opcję ukrywania sekcji, gdy nie zawiera w danym momencie żadnych przesyłek i nie ma potrzeby jej wyświetlania.

Nie mamy jednak możliwości tworzenia nowych sekcji – Gmail udostępnia maksymalnie cztery sekcje, które możemy samodzielnie zagospodarować.

Zauważ, że gdy Priorytety są włączone, zasób dostępnych działań w filtrach jest większy – pojawiają się dodatkowe pozycje Zawsze oznaczaj jako ważne i Nigdy nie oznaczaj jako ważne, które odnoszą się właśnie do Priorytetów. Możemy z góry określać jakieś przesyłki jako ważne lub zabronić nadawania im takiego statusu. Dodatkowe działania w filtrach pokazuje poniższa ilustracja.

clip_image016

Rysunek - Dodatkowe działania w filtrach przy włączonych Priorytetach

W sekcji Filtrowana poczta możesz włączyć (ustawienie domyślne) lub wyłączyć działanie filtrów w Priorytetach.

Przykładowo, jeśli filtry są włączone, a przesyłka ma być od razu archiwizowana, zostanie po przyjściu umieszczona w skrzynce Wszystkie. Gdy filtry są wyłączone, zostanie umieszczona w skrzynce Ważne i nieprzeczytane.

W sekcji Oznaczenia ważności można włączać i wyłączać pokazywanie małego znaczka sygnalizującego, że poczta należy do kategorii ważnych.

2 komentarze: