niedziela, 2 stycznia 2011

Gmail - kontakty (2)

Zobacz też: Gmail - kontakty (1) | Gmail - kontakty (3) | Gmail - kontakty (4)

Tworzenie grupy

Gmail tworzy standardowe etykiety – Znajomi, Rodzina, Współpracownicy, którymi możemy wyróżniać wybrane adresy. Baza kontaktów jest jednolitą bazą adresową, natomiast etykiety decydują o tym, w którym miejscu będą widoczne poszczególne adresy.

Jak wiemy z poprzedniego odcinka, możemy samodzielnie tworzyć etykiety, stosownie do swoich potrzeb. Gdy chcesz utworzyć nową grupę dla zaznaczonego kontaktu:

  • Kliknij przycisk Utwórz nową.
  • W okienku Nowa grupa podaj nazwę grupy, np. Moja firma – kliknij OK.

clip_image002

Rysunek - Tworzenie grupy kontaktów

Zaznaczony kontakt zostanie automatycznie zaliczony do nowej grupy.

  • Jeśli chcesz utworzyć grupę bez przypisywania jej od razu kontaktów, kliknij polecenie Nowa grupa w panelu nawigacyjnym i wykonaj tę samą procedurę.

Dodawanie kontaktów z poczty

Załóżmy teraz, że chcesz dodać do bazy osobę, od której otrzymałeś pocztę. Jak powiedzieliśmy, na razie osoba ta jest trzymana z dala od bazy adresowej.

  • Otwórz przesyłkę.
  • Rozwiń przycisk Odpowiedz.
  • Kliknij pozycję Dodaj użytkownika xyz do listy kontaktów.

clip_image004

Rysunek - Dodawanie nadawcy do listy kontaktów

Oczywiście pozycja ta jest widoczna tylko wtedy, gdy nadawca nie znajduje się jeszcze w naszej bazie kontaktów.

A teraz dodajmy do bazy osobę, która czeka w „przedsionku”, czyli takiej, do której wysłaliśmy kiedyś pocztę, ale jeszcze nie ma jej w głównej bazie.

  • Przejdź do grupy Inne kontakty.
  • Zaznacz pole wyboru przy kontakcie.
  • Kliknij przycisk Dodaj do moich kontaktów.

clip_image006

Rysunek - Dodawanie osoby znajdującej się w poczekalni

Osoba ta zniknie z grupy Inne kontakty i pojawi się w grupie Moje kontakty.

Ponieważ osoba ta prawdopodobnie nie ma jeszcze wypełnionego formularza z danymi, przejdź do grupy Moje kontakty, kliknij adres i wypełnij dane, o ile oczywiście je znasz – wystarczy choćby imię i nazwisko.

Usuwanie i przywracanie kontaktów

  • Jeśli zechcesz usunąć kontakt z dowolnej grupy, zaznacz pole wyboru przy nim, rozwiń przycisk Więcej czynności i kliknij Usuń kontakt.

clip_image008

Rysunek - Usuwanie kontaktu z bazy

Gmail nie żąda potwierdzenia usuwania kontaktu, ale możesz jeszcze przez chwilę cofnąć operację, klikając polecenie Cofnij wyświetlone na żółtym pasku. Gdy przejdziesz do innego widoku lub zamkniesz przeglądarkę, polecenie nie będzie już widoczne.

clip_image010

Rysunek - Możliwość cofnięcia operacji usuwania kontaktu

Co więcej, gdy usuniesz kontakty, zawsze masz jeszcze możliwość ich przywrócenia za pomocą polecenia Przywróć kontakty, wybierając okres – maksymalny to 30 dni. System zachowuje po prostu archiwum kontaktów na serwerze i usuwa z „kosza” starsze niż 30 dni.

clip_image012

Rysunek - Przywracanie usuniętych kontaktów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz