niedziela, 5 lipca 2009

Word: spisy

Odsyłam też do ebooka mojego autorstwa, Napisz pracę dyplomową w Microsoft Word 2007.

We wpisie Word: spis ilustracji powiedzieliśmy, że rolę wyznacznika przy tworzeniu spisu ilustracji pełni etykieta o nazwie Rysunek, na podstawie której jest generowany spis ilustracji zawartych w dokumencie. Word zawiera trzy predefiniowane etykiety: Rysunek, Tabela i Równanie.

Przykładowo, zobaczmy, jak oznakować tabelę.

 • Przejdź do wstęgi Wstawianie.
 • Kliknij przycisk Tabela w grupie Tabele.
 • Zaznacz dowolną liczbę kolumn i wierszy, aby wstawić tabelę.
 • Przejdź do wstęgi Odwołania.
 • W grupie Podpisy kliknij Wstaw podpis.
 • W oknie Podpis wybierz etykietę Tabela.
 • W polu Podpis uzupełnij treść podpisu.
 • Kliknij OK.

Po wstawieniu podpisu będzie on widniał nad lub pod tabelą, zależnie od tego, którą opcję wybrałeś w polu Położenie.

Aby utworzyć spis tabel, wykonaj kolejno następujące kroki:

 • Przejdź na koniec dokumentu.
 • Naciśnięciem Ctrl+Enter wymuś utworzenie nowej strony.
 • Wpisz tytuł spisu, np. Spis tabel.
 • Oznacz tytuł stylem nagłówka i ustaw kursor pod tytułem.
 • Przejdź do wstęgi Odwołania i w grupie Podpisy kliknij Wstaw spis ilustracji.
 • Jako etykietę spisu wybierz Tabela.
 • Kliknij OK.

Spis zostanie natychmiast wstawiony w miejscu kursora.

Oczywiście aktualizacje spisu i ewentualne zmiany szablonu robimy w identyczny sposób, jak w opisanych wcześniej spisach ilustracji.

Jak widzisz, to właśnie użyta w definicji spisu etykieta powoduje rozróżnienie spisów rozmaitych typów.

Powiedzieliśmy wyżej, że mamy trzy etykiety – rysunki, tabele i równania. Ale możemy utworzyć wiele innych etykiet, które pozwolą nam tworzyć odrębne spisy rozmaitych obiektów, np. osadzonych w dokumencie arkuszy Excela, diagramow czy wykresów

Załóżmy, że wstawiamy do dokumentu diagram z galerii SmartArt widocznej we wstędze Wstawianie.

 • Przejdź do wstęgi Odwołania.
 • W grupie Podpisy kliknij Wstaw podpis.
 • W oknie podpisu kliknij Nowa etykieta.
 • W oknie Nowa etykieta podaj nazwę etykiety, np. Diagram, i kliknij OK.
 • Uzupełnij treść podpisu i kliknij OK.

Po wstawieniu podpisu uzyskamy taki efekt.

Oczywiście, tworząc teraz na końcu pracy osobny spis diagramów, będziemy musieli wykorzystać w nim jako wyznacznik etykietę Diagram.

Nowa etykieta będzie od tej chwili stale obecna w Wordzie (możesz ją w dowolnej chwili usunąć), podobnie jak wszystkie inne etykiety, które samodzielnie utworzysz, a które pozwolą rozróżniać serie rozmaitych obiektów wstawianych do dokumentu i podpisywanych. Jak widzisz, to wygodna i efektywna technika, która pozwoli dobrze opisać tworzony przez ciebie dokument.

cdn.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz