piątek, 9 grudnia 2016

Dysk Google – wyszukiwanie plików (1)

Liczba plików na Dysku Google szybko rośnie i po niedługim czasie nie sposób zapamiętać, gdzie co się znajduje. Pomagamy sobie strukturą folderów (o dziwo, na Dysku Google nie są stosowane typowe dla Gmaila etykiety), ale to tylko ogólny podział. Musimy zatem dysponować wyszukiwarką plików. Google indeksuje i przeszukuje nie tylko dokumenty tekstowe, ale i pliki PDF, a nawet grafiki.

Narzędzie: Dysk Google
Kategoria: Składnica plików
Temat: Wyszukiwanie plików
Poziom trudności: 3/3
Wielkość dokumentu: ok. 4200 znaków, 6 ilustracji

Ze względu na nieco trudniejszą i obszerniejszą materię temat ten podzielimy na dwa wpisy.

Na moim głównym koncie mam już na Dysku Google ok. 20 tys. plików, z czego 60 procent to grafiki, a 30 procent to dokumenty. Skopiowałem tam ponad dwie dekady mojego pisarstwa komputerowego, ekonomicznego, językowego i co tam jeszcze. Nawet awaria dysku przestaje być tak groźna w skutkach, bo mam gwarancję, że eksperci Google zajmujący się obsługą serwerów dbają o bezpieczeństwo danych.

Aby poradzić sobie ze znalezieniem interesujących mnie w danym momencie plików, mogę zawsze skorzystać z wyszukiwarki. Jest ona dostępna za pomocą pola wyszukiwania nad obszarem folderów. Wystarczy wstawić tam kursor myszy, a jeśli akurat jesteś zajęta pisaniem i nie trzymasz myszy w ręku, wystarczy nacisnąć prawy ukośnik / na klawiaturze, aby kursor został tam wstawiony.

Zapewne ogromna większość operacji wyszukiwania jest przeprowadzana najprostszą metodą, przez podanie wyrazu kluczowego. Gdy np. podam wyraz kluczowy esperanto, system wyświetli listę kilku pierwszych plików odpowiadających temu wyrazowi.

image

Gdy nacisnę klawisz Enter, ukaże się cała lista plików. To dokumenty tekstowe, PDF-y, pliki graficzne.

image

Kliknięcie krzyżyka w polu wyszukiwania powoduje wyczyszczenie pola.

Gdy wstawiasz kursor do pola, wyświetlana jest lista ogólnych typów plików – np. pliki PDF czy Arkusze kalkulacyjne. Kliknięcie typu powoduje wyświetlenie wszystkich należących do niego plików. Zauważ, że w polu wyświetlana jest wtedy składnia odpowiadająca za sposób wyszukania, w tym przykładzie type:pdf względnie type:spreadsheet.

image

Wyszukiwanie wg typów ma sens w zasadzie w połączeniu z dodatkowymi kryteriami, np. czasem, dlatego powinniśmy też poznać składnię wyszukiwania. Bardzo się przydaje, gdy mamy już na Dysku wiele plików.

Gdy klikniesz Więcej narzędzi wyszukiwania, ukaże się interfejs, w którym możemy określać warunki wyszukiwania. Odpowiadaj mu konkretne polecenia w składni wyszukiwarki.

image

Omówmy po kolei wszystkie warunki.

Typ

Typ pozwala określić znacznie więcej typów plików.

image

Odpowiadają im następujące elementy składni:

 • Zdjęcia i grafika: type:image
 • Pliki PDF: type:pdf
 • Dokumenty tekstowe: type:document
 • Arkusze kalkulacyjne: type:spreadsheet
 • Prezentacje: type:presentation
 • Formularze: type:form
 • Pliki dźwiękowe: type:audio
 • Filmy: type:video
 • Archiwum: type:archive
 • Rysunki: type:drawing
 • Foldery: type:folder

Na przykład, gdy podasz w polu wyszukiwania esperanto type:image, system znajdzie pliki powiązane z esperanto, ale będą to wyłącznie grafiki. Gdy podasz konferencja type:presentation, system znajdzie wszystkie prezentacje powiązane z konferencją.

Data modyfikacji

W przykładach posługujemy się datą dzisiejszą (w momencie pisania), 9 grudnia.

image

Dzisiaj odpowiada składni after:dzisiejsza-data, co w praktyce może wyglądać tak: after:2016-12-09. Nieco to osobliwe, ale wyraz kluczowy after obejmuje także podany dzień, a więc w przykładzie łącznie z 9 grudnia.

Wczoraj odpowiada składni before:2016-12-09 after:2016-12-08, czyli przed dniem dzisiejszym (tutaj 9 grudnia), a razem z dniem wczorajszym (8 grudnia).

Ostatnie 7 dni to po prostu after:2016-12-03, czyli od 3 do 9 grudnia (dzisiaj) włącznie.

Analogicznie ostatnie 30 i 90 dni.

Niestandardowy zakres dat (wybieramy je w wyświetlonym kalendarzu, choć możemy wpisać w polu ręcznie) to przykładowo before:2016-11-15 after:2016-11-10, a więc od 10 listopada włącznie do 14 listopada włącznie.

Tak więc, podając w polu wyszukiwania wyraz konferencja after:2015-07-01 before:2015-08-01 znajdziemy wszystkie pliki dotyczące konferencji datowane na lipiec 2015 roku, a gdy wpiszemy jeszcze warunek type:spreadsheet, będą to wyłącznie arkusze kalkulacyjne z tego okresu.

cdn…

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz