piątek, 2 marca 2018

Mapy myśli - zmiana myślenia

Czasem, nawet w dość późnym wieku, dokonuje się istotnego przewartościowania sposobów działania. Warto to brać pod uwagę w każdym momencie, nigdy nie jest na to za późno. To nie tylko przywilej studenta mającego przed sobą całe życie, zwłaszcza zawodowe, ale i aktywnego emeryta, który dopiero po zakończeniu kariery zawodowej ma do zrealizowania tysiąc i jeden planów, na które nigdy nie miał wcześniej czasu.

Ową zmianą, o której chcę napisać, jest zmiana narzędzia do projektowania rozmaitych poważniejszych zadań (nie dotyczy to projektu kupienia chleba i mleka) - chyba ostatecznie i nieodwołalnie, o ile cokolwiek w życiu jest pewne, przestawiam się na wykorzystywanie w tym celu map myśli. Ułożenie hierarchii działań w postaci mapy myśli pozwala uporządkować zrąb projektu, a potem sukcesywnie dopisywać elementy, przestawiać kolejność, zmieniać hierarchię, planować rozkład w czasie. Dobrym przykładem jest zaplanowanie wyjazdu służbowego czy urlopu, projekt artykułu czy książki, przełożenie na mapę rozdziału w szkolnym czy studenckim podręczniku, przygotowanie prezentacji w firmie, ułożenie słowniczka tematycznego w nauce języka obcego i wiele innych spraw.

Mapy myśli można kreślić doraźnie na kartce papieru, co jest typowe, gdy notujemy czyjś wykład czy prezentację. Ale dopiero narzędzia komputerowe potrafią uczynić z map myśli fantastycznie sprawne instrumentarium panowania nad zbiorami wiedzy. Mapa to nie tylko ta uporządkowana hierarchia pojęć, ale i dołączane do nich notatki (nierzadko obszerne), załączniki w postaci dokumentów Worda, arkuszy Excela czy prezentacji PowerPointa, kategoryzacja za pomocą etykietowania, komentarze do mapy, gdy pracujemy wspólnie w biurze nad projektem, ilustracje pozwalające lepiej wizualizować projekt, rozliczne markery sygnalizujące pewne typowe akcje i stany, relacje między elementami, linki do adresów internetowych, notatki głosowe. W zaawansowanych aplikacjach to także brainstorming (burze mózgów) pozwalający wymyślać nowe elementy, wykresy Gantta z rozkładem czasowym, prezentacje.

Naturalnie robię tutaj przygotowanie artyleryjskie - za miesiąc oddaję do druku książeczkę o narzędziach komputerowych do budowania map myśli (główną rolę odegra tutaj XMind, wersja darmowa i komercyjna), która powinna się ukazać późną wiosną, razem ze zbiorkiem screencastów na żywo ilustrujących pewne techniki. Jednak deklaracja o zmianie sposobu planowania złożonych zadań jest jak najbardziej prawdziwa - kiedyś stosowałem tę technikę sporadycznie, jednak w czasie pisania książki uleciały już wszystkie wcześniejsze wątpliwości, a mapy myśli zyskały sobie status nieodzownego narzędzia wspomagającego myślenie. Może nie mam w sobie jeszcze tyle entuzjazmu (ani tym bardziej wiedzy), co ich twórca, Tony Buzan, ale przynajmniej dość silnie już ugruntowane przekonanie o ich użyteczności. Mam nadzieję, że zachęcę więcej osób - to po prostu pomaga w planowaniu, a ożywczą spontaniczność i intuicję przeprowadza w uporządkowane myślenie i twardą wiedzę.

Na ilustracji jest zmajstrowana w bezpłatnej wersji XMind przykładowa mapa z projektem wyjazdu służbowego. Nad obszarem mapy są widoczne otwarte skoroszyty, pod mapą są widoczne arkusze w ramach aktywnego skoroszytu.

niedziela, 24 września 2017

Wirtualne pulpity

Aby uruchomić interfejs wirtualnych pulpitów Windows 10 Home, naciśnij skrót klawiaturowy Win+Tab (Win to klawisz Windows, zwykle na lewo od lewego Alt.

Image

Ukaże się interfejs - w środku aktualny pulpit, na dole miniatura pulpitu (u mnie akurat są widoczne już trzy).

piątek, 21 lipca 2017

środa, 5 lipca 2017

Movie Maker – muzyka i efekty dźwiękowe

Fragment przygotowywanego ebooka “Obywatel filmowiec. Movie Maker”.


Filmy nagrywamy na ogół z dźwiękiem, zatem dodatkowe tło dźwiękowe przydaje się przede wszystkim podczas pokazywania fotografii, aczkolwiek możliwe jest też wstawienie przyciszonego tła i do filmu.

System Windows jest dostarczany z kilkoma plikami dźwiękowymi, ale mają one jedynie demonstracyjny charakter, zatem trzeba znaleźć muzykę, którą można wykorzystać w roli tła. Oczywiście użycie materiału chronionego prawami autorskimi do prywatnych celów – dla siebie i własnej rodziny – nie będzie raczej przez nikogo ścigane, natomiast jeśli zechcesz udostępniać filmy w miejscach publicznych, jak YouTube czy Facebook, musisz znaleźć materiały dźwiękowe, które nie są obwarowane takimi ograniczeniami.

Przykładowo, bezpłatne klipy z dźwiękowymi efektami specjalnymi znajdziesz pod adresem:
http://www.freesound.org/
Aby pobierać pliki (licencja Creative Commons), musisz założyć konto i logować się.

poniedziałek, 20 lutego 2017

Express Scribe – transkrypcja nagranych tekstów

Narzędzie: Express Scribe
Kategoria: multimedia
Temat: przepisywanie tekstów z nagrań
Poziom trudności: 1/3
Wielkość dokumentu: ok. 5800 znaków, 8 ilustracji

Niekiedy pojawia się konieczność nagrania na taśmę rozmów czy spotkań w gronie kilku osób, a do takich mogą też należeć spotkania w gronie członków zarządów, komisji rewizyjnych czy sądów koleżeńskich, rozmaitych grup eksperckich, rad itd. Dzisiaj posługujemy się w tym celu zwykle niedrogimi już elektronicznymi dyktafonami, na których można zmieścić dziesiątki godzin nagrań.

Na fotografii widnieje dyktafon, który łączę z komputerem za pomocą kabelka USB, co pozwala mi łatwo przenieść nagranie do komputera. Dyktafony nagrywają zwykle w formatach Wav i MP3.

clip_image002
Rysunek 1 - Dyktafon z kablem do podłączenia do gniazda USB w komputerze

piątek, 23 grudnia 2016

Word – cytaty i bibliografia

(Artykuł zaktualizowany do najnowszej wersji Worda z Office 365)

Tworzenie cytatów i bibliografii to umiejętność, jaką powinny obowiązkowo dysponować dwa miliony studentów i naukowców, którzy piszą przecież prace naukowe, dyplomowe czy semestralne. Większość z nich – zwłaszcza studenci – używa zapewne do pisania Microsoft Word, zatem pokażemy, jak sobie poradzić z tym zadaniem w Wordzie. Jest to prostsze niż myślisz – po kwadransie będziesz wiedzieć, jak to robić.

Narzędzie: Microsoft Word (wersja z Office 365)
Kategoria: edytory tekstów
Temat: tworzenie cytatów i bibliografii w dokumencie akademickim
Poziom trudności: 2/3
Wielkość dokumentu: ok. 8800 znaków, 17 ilustracji

Postawienie problemu. Jeśli w pracy nad jakimś dokumentem przywołujesz jakieś opinie, koniecznie trzeba przytoczyć autorów książek i artykułów, z których czerpiesz informacje. Typowym sformułowaniem w takiej pracy jest dla przykładu: "Jak twierdzi Kowalski w swoim podręczniku (Kowalski, Genetyka dla studentów, Warszawa 2012), jest tak, a tak...".

środa, 14 grudnia 2016

Dysk Google - ustawienia

Zakres ustawień Dysku Google nie jest duży, ale jest tam kilka opcji, których działanie na pewno warto poznać, by swobodnie się posługiwać tą usługą.

Narzędzie: Dysk Google
Kategoria: Składnica plików
Temat: Preferencje użytkownika
Poziom trudności: 2/3
Wielkość dokumentu: ok. 3200 znaków, 5 ilustracji

Zwróćmy od razu uwagę, że przeglądarka Chrome pokazuje więcej opcji w ustawieniach, zatem opisujemy je tutaj, posługując się Chrome. Okno Ustawienia uruchamiamy za pomocą kliknięcia przycisku Ustawienia i wybrania w nim polecenia o tej nazwie.

SNAGHTMLb52aa88